Web stranica Tužilaštva BiH ne podržava Internet Explorer verzije 7 u potpunosti.

Preporučujemo nadogradnju na Internet Explorer, Google Chrome, ili Firefox.

Ako koristite Internet explorer 9 ili više isključite "Compatibility View".

срп  bos  hrv  eng

Тужилаштво Босне и Херцеговине

О Тужилаштву

Кодекс тужилачке етике

УВОД

Овај кодекс разрађује темељне стандарде етичког понашања тужилаца у Босни и Херцеговини. Сврха овог кодекса је да помаже тужиоцима када су суочени са етичким и професионалним дилемама, а извршној и законодавној власти и јавности да боље разумију и подрже правосуђе.

Тужиоци имају кључну улогу у спровођењу правде у кривичним предметима и слободу да непристрасно одлучују на основу закона и доказа, чиме јачају повјерење јавности Босне и Херцеговине у интегритет правосудног система.


ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ

1. НЕЗАВИСНОСТ

Независност правосуђа представља предуслов за владавину права. Тужилац обавља тужилачку функцију независно, на основу закона и властите процјене чињеница, подржавајући независност правосуђа с индивидуалног и институционалног аспекта.

Примјена:

1.1. Тужилац је независан у расуђивању и своју функцију обавља у складу с Уставом и законом.

1.2. Тужилац не смије имати неприкладних веза са законодавном и извршном власти, нити дозволити утицај са њихове стране, тако да јавност мора имати предоџбу о непостојању таквих веза или утицаја.

1.3. Тужилац подстиче и подржава механизме и мјере заштите, које имају за циљ одржавање и јачање институционалне и оперативне независности правосуђа.

1.4. Тужилац промовише високе стандарде тужилачког понашања у циљу јачања повјерења јавности у правосуђе.


2. НЕПРИСТРАСНОСТ

Тужилац обавља своју функцију и третира све стране у поступку без фаворизовања, пристрасности и предрасуда, поштујући претпоставку невиности. Непристрасност се односи не само на одлуку, него и на поступак доношења те одлуке.

Примјена:

2.1 Тужилац се понаша у тужилаштву и ван тужилаштва, на начин да одржава и унапређује повјерење јавности и осталих учесника у поступку у његову непристрасност, као и правосуђа у цјелини.

2.2 Тужилац се понаша, у својим приватним и службеним пословима, на такав начин да прилике које би изискивале његово изузеће сведе на најмању могућу мјеру.

2.2.1. Тужилац може учествовати у грађанским, добротворним и вјерским активностима, под сљедећим условима:
(а) да избјегава сваку активност или везу која би се могла неповољно одразити на његову непристрасност или би га могла омести у вршењу тужилачке функције;
(б) да не користи престиж свог положаја за прикупљање средстава, осим у тужилачке или хуманитарне циљеве;
(ц) да не даје правне, нити савјете у вези финансијских улагања.

2.2.2. Тужилац се уздржава од чланства у групама и организацијама, или учешћа у јавним дискусијама којим се, по мишљењу јавности, поткопава повјерење у непристрасност тужилаца.

2.2.3. Тужилац неће:
(а) бити члан политичких странака;
(б) присуствовати политичким скуповима и манифестацијама;
(ц) давати прилоге политичким странкама или кампањама;
(д) јавно учествовати у контроверзним политичким дискусијама, осим по питањима која се директно тичу рада тужилаштва, независности правосуђа или фундаменталних аспеката спровођења правде;
(е) потписивати петиције које би могле имати утицаја на неку политичку одлуку.

2.2.4. Тужилац се уздржава од понашања које би могло код јавности изазвати утисак да је политички активан.

2.2.5. Тужилац ће узети у обзир да би политичка активност чланова његове уже породице могла имати утицаја на јавну предоџбу о његовој пристрасности, у ком случају ће затражити изузеће.

2.3. Тужилац у својим личним односима с припадницима правне професије избјегава ситуације које би оправдано могле изазвати сумњу у његову непристрасност.

2.4. Тужилац не даје било какав коментар у јавности или приватно, како у вези предмета у којем поступа, тако и предмета у којем би могао поступати, а који би оправдано могао изазвати сумњу у његову непристрасност.

2.5. Тужилац ће затражити своје изузеће ако код јавности може створити утисак да није у стању одлучивати о предмету непристрасно, као и када то сам оцијени.

2.6. Тужилац врши именовања вјештака и стручњака непристрасно и на основу стручности, без непотизма и фаворизовања и одобрава правичну накнаду именованим лицима у складу са вриједношћу пружених услуга.


3. ЈЕДНАКОСТ

Тужилац познаје и поштује разлике у друштву, а које се нарочито односе на расу, боју коже, спол, вјерску припадност, национално поријекло, друштвени сталеж, инвалидност, старосну доб, брачни статус, сексуално опредјељење, социјални и економски статус и друге критерије, и односи се према свим особама с којима има професионалне контакте с једнаким поштовањем.

Примјена:

3.1. Тужилац, у обављању своје функције, неће ријечима нити понашањем показивати предрасуде према било ком појединцу или групи, и осигурава једнак третман учесника у поступку.

3.2. Тужилац неће дозволити тужилачком особљу и другим лицима која су под његовим надзором, да без оправданог разлога различито третирају учеснике у поступку.


4. ИНТЕГРИТЕТ И ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНАШАЊЕ

Тужилац се понаша морално, достојанствено и у складу са дигнитетом функције коју обавља.

Примјена:

4.1. Тужилац, као предмет сталног надзора јавности, слободно и вољно прихвата ограничења која му намеће функција коју обавља.

4.2 Тужилац се понаша на начин да афирмише повјерење јавности у интегритет правосуђа.

4.3 Тужилац, као и сваки други грађанин, има право на слободу изражавања, мисли,свијести, вјероисповијести, удруживања и окупљања, али да се у остваривању тих права, увијек понаша на такав начин да очува дигнитет тужилачке функције, непристрасност и независност правосуђа.

4.4. Тужилац неће дозволити да његови финансијски интереси, као и финансијски интереси чланова његове уже породице, негативно утичу на дигнитет функције коју обавља.

4.5. Тужилац неће дозволити да његови породични, друштвени и други односи непримјерено утичу на вршење тужилачке функције.

4.6 Тужилац неће користити престиж тужилачке функције, нити дозвољавати другима да га користе у приватне интересе.

4.7 Повјерљиве информације, које добије приликом обављања функције, тужилац неће користити нити откривати у сврхе које нису везане за обављање тужилачке функције.

4.8 Тужилац може учествовати у активностима које нису директно повезане с обављањем тужилачке функције, уколико такве активности не умањују дигнитет функције или се на други начин не мијешају у извршавање те функције у складу са овим Кодексом, као на примјер:
(а) да пише, предаје, подучава и учествује у научним, културним и стручним активностима везаним за право, правни систем, те спровођење правде;
(б) да учествује на јавним расправама, које се односе на право, правни систем и спровођење правде;
(ц) да буде члан владиних комисија, одбора и савјетодавних тијела, ако такво чланство није у супротности с јавним утиском о непристрасности и политичкој неутралности тужилаца.

4.9. Тужилац може формирати или бити члан удружења тужилаца, или других организација које заступају интересе тужилаштва.

4.10. Тужилац и чланови његове уже породице неће тражити нити прихватати поклоне, опоруке, позајмице и друге услуге везане за поступање или пропуштање у обављању тужилачке функције, нити ће то свјесно дозволити тужилачком особљу или другима који су под његовим надзором.

4.11. У складу са законским прописима који регулишу дужност пријављивања поклона, тужилац може примити симболичан поклон, награду или корист, у складу са приликом у којој се они дају, под условом да тај поклон, награда или корист не могу оправдано да се сматрају за покушај утицања на тужиоца у обављању његове функције, или на други начин стварају утисак у јавности о пристрасности тужиоца.

4.12. Тужилац неће допустити да припадник правне професије користи његову кућу или стан као уред.

4.13. Тужилац у обављању своје функције у судници носи прописану тогу и одговарајуће је одјевен у  свим осталим приликама.


5. СТРУЧНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА ПОСЛУ

Тужилац одржава висок ниво професионалне способности и обавља своју функцију стручно, савјесно, марљиво и ефикасно.

Примјена:

5.1. Тужилачка функција има приоритет над свим осталим активностима тужиоца.

5.2. Тужилац ће посветити своју професионалну дјелатност својим дужностима, које укључују не само обављање тужилачке функције, него и остале послове релевантне за пословање тужилаштва.

5.3. Тужилац стално одржава и унапређује своје знање, вјештину и личне квалитете, у циљу адекватног обављања тужилачке функције.

5.4. Тужилац прати релевантну праксу у међународном праву, што обухвата међународне конвенције и друге инструменте којима се установљавају норме за заштиту људских права.

5.5. Тужилац обавља своју функцију на ефикасан и законит начин у разумном року.

5.6. Тужилац обавља своју функцију стрпљиво, достојанствено и коректно, како у односу према учесницима у поступку тако и у односу према осталим лицима с којим долази у професионални контакт и такво поступање захтијева и од осталих који су под његовим надзором.


Штампај

Видео

Архива

Други о нама - ПРЕС

Архива

НОВА ЗГРАДА ТУЖИЛАШТВА БиХ
 

Фото галерија

07. 2024.
П У С Ч П С Н
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
19.07.2024. - ПРЕГЛЕД ВАЖНИЈИХ АКТИВНОСТИ ЗА СЕДМИЦУ ОД 15.7. ДО 19.7.2024. ГОДИНЕ
12.07.2024. - ПРЕГЛЕД ВАЖНИЈИХ АКТИВНОСТИ 8-12.7.2024. ГОДИНЕ
10.07.2024. - ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О МЕЂУСОБНОЈ САРАДЊИ ТУЖИЛАШТВА БиХ И ВРХОВНОГ ДРЖАВНОГ ТУЖИЛАШТВА ЦРНЕ ГОРЕ

Контакт

АДРЕСА ТУЖИЛАШТВА БИХ
Краљице Јелене 88
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина

Тел: +387 (0) 33 483 700 
Факс: +387 (0) 33 483 840
info@tuzilastvobih.gov.ba

Служба за информисање јавности
Телефон: +387 (0)33 483 751
Факс: +387 (0) 33483 840

РАД СА СТРАНКАМА