Web stranica Tužilaštva BiH ne podržava Internet Explorer verzije 7 u potpunosti.

Preporučujemo nadogradnju na Internet Explorer, Google Chrome, ili Firefox.

Ako koristite Internet explorer 9 ili više isključite "Compatibility View".

bos  hrv  срп  eng

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Vijesti

TUŽILAŠTVO BiH U 2023. GODINI PODIGLO NEKE OD NAJZNAČAJNIJIH OPTUŽNICA U BORBI PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I NEKAŽNJIVOSTI RATNIH ZLOČINA

16.02.2024. 15:24
Prema prikupljenim podacima, u 2023. godini podignuto je 125 optužnica protiv 299 osoba, čime je Tužilaštvo BiH dostiglo brojku od ukupno 7205 optuženih osoba, odnosno ukupno 1130 optuženih osoba za ratne zločine i teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava.
  •   TUŽILAŠTVO BiH U 2023. GODINI PODIGLO NEKE OD NAJZNAČAJNIJIH OPTUŽNICA U BORBI PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I NEKAŽNJIVOSTI RATNIH ZLOČINA

U prošloj godini podignute su optužnice u nekim od najsloženijih predmeta za ratne zločine, velikom broju predmeta iz oblasti organiziranog kriminala i korupcije, kao i značajne optužnice u predmetima terorizma, čak 7 optužnica u predmetima sa dokazima iz SKY i ANOM aplikacija protiv više od 60 optuženih osoba, među kojima i optuženih koji su bili uposlenici policijskih agencija i institucija za provođenje zakona, a zabilježene su i prve pravosnažne presude u ovim predmetima.

 

Izrečene su pravosnažne presude u važnim predmetima za korupciju, oduzeta je velika količina nezakonite imovinske koristi, a izrečene su novčane kazne u iznosu većem od 5,3 miliona KM.

 

U nastavku je kratki pregled najznačajnijih aktivnosti i rezultata.

 

 

RAD POSEBNOG ODJELA ZA RATNE ZLOČINE

 

U Posebnom odjelu za ratne zločine, u 2023. godini definisani su prioriteti u ukupno 26 predmeta, koji su prije toga integrirani iz oko 40-ak predmeta koji se odnose i obuhvataju iste osobe i događaje.

Data su obavezujuća uputstva glavnog tužioca prema postupajućim tužiocima za donošenje tužilačkih odluka, te su osigurani potrebni ljudski i tehnološki resursi za realizovanje aktivnosti potrebnih za donošenje tužilačkih odluka u ovim predmetima, uključujući i formiranje tužilačkih timova, ukoliko je bilo potrebno.

 

Rezultat ovih aktivnosti je da je Posebni odjel za ratne zločine u prošloj godini podigao optužnice u 17 predmeta protiv ukupno 70 osoba, a među ovim predmetima su i predmeti u kojima su porodice žrtava i stradalih osoba decenijama čekale na donošenje tužilačkih odluka (predmeti Jošanica, Briševo, Bugojno, Zvornik, predmeti za genocid itd.), te su u samo ovih nekoliko predmeta obuhvaćena ubistva preko 1000 žrtava, što pokazuje da se radilo o izuzetno složenim predmetima.

 

Postupajući po obavezujućim uputstvima glavnog tužioca, tužioci i stručno osoblje u PORZ-u u cijelosti su riješili oko 400 predmeta, odnosno 90 KTN RZ predmeta (predmeti sa nepoznatim počiniocima) i 307 KTA RZ predmeta (predmeti koji ukazuju na protivpravnu radnju, a u kojima nije jasno definisano krivično djelo ni počinilac).

 

Ovim aktivnostima značajno je rasterećen broj predmeta, a u skladu sa odredbama i prioritetima Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

 

Također, Posebni odjel za ratne zločine nastavio je sa aktivnostima koje trebaju rezultirati procesuiranjem osoba osumnjičenih ili optuženih za ratne zločine, a koje se nalaze u susjednim zemljama, te zajedno sa partnerskim institucijama i agencijama, kao i Tužilaštvom pri MRMKS-u, radi na aktivnostima u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina i privođenju pravdi osumnjičenih i optuženih u zemljama regiona.

 

Održano je i nekoliko sastanaka i konferencija kako tužilaca iz Bosne i Hercegovine, tako i regionalnih i međunarodnih konferencija, gdje je razgovarano o sistemskim aspektima procesuiranja ratnih zločina i ostvarenju strateških ciljeva Revidirane državne strategije i pripadajućih aneksa. Značajna regionalna konferencija održana je u Sarajevu u septembru 2023. godine, na kojoj su učestvovali svi predstavnci tužilaštava regije, kao i kolege iz MRMKS-a. Na sastancima je razgovarano  i o predmetima u kojima su evidentirane nedostupne osobe, a koje se nalaze u zemljama regije.

 

 

RAD POSEBNOG ODJELA ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL,  PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU

 

Tokom 2023. godine podignute su neke od najznačajnijih optužnica u borbi protiv organiziranog kriminala u protekloj deceniji, a i značajan broj predmeta korupcije dobio je tužilačke odluke ili sudski epilog.

 

Treba istaći da je u 2023. godini donesena najveća presuda za koruptivna krivična djela kojom su nekadašnji uposlenici Službe za poslove sa strancima BiH pravosnažno osuđeni na više od 20 godina zatvora (12,5 i 8,5 godina zatvora i oduzimanje 60 000 KM nezakonite imovinske koristi). Također, donesena je pravosnažna presuda u predmetu “Respiratori”, kao i prvostepena osuđujuća presuda u predmetu protiv nekadašnjeg ministra odbrane BiH, koji je osuđen na 3 godine zatvora.

 

U predmetima korupcije visokog i srednjeg nivoa podignuto je 11 optužnica protiv 15 osoba.

 

Za visoku korupciju optuženi su nekadašnji ministar za ljudska prava i izbjeglice, nekadašnji direktor Ureda za veterinarstvo BiH i viši inspektor MUP-a RS, koji je za koruptivna djela i zloupotrebu policijskih resursa optužen u okviru predmeta sa dokazima iz SKY i ANOM aplikacija.

 

Protiv uposlenika za korupciju srednjeg nivoa podignuto je nekoliko optužnica, među kojima su i optuženi zvaničnici BHANSA-e, IDDEEA-e BiH, Granične policije BiH, UIO BiH, Ureda za veterinarstvo BiH.

 

U predmetima sa dokazima iz SKY i ANOM aplikacija, od ukupno 8 podignutih optužnica, njih 7 je podignuto u 2023. godini.  Među oko 60 optuženih, nalazi se i 5 uposlenika policijskih agencija ili institucija za provođenje zakona iz Granične policije, MUP-a RS, MUP-a HNK, Ministarstva sigurnosti BiH.

 

Naporima tužilaštva i partnerskih agencija realizovana su izručenja trojice osumnjičenih u predmetima sa dokazima iz SKY i ANOM aplikacija iz Njemačke, Hrvatske i Srbije, a radi se na lociranju i izručenju više osumnjičenih za kojima su raspisane međunarodne potjernice.

 

U 2023. godini zabilježene su i prve pravosnažne presude u ovim predmetima, kada je ukupno 13 optuženih u dva predmeta sporazumo priznalo krivicu u prisutnosti svojih advokata, te su nakon toga u Sudu BiH osuđeni na ukupno oko 23 godine zatvora (kazne su bile od 1-5 godina zatvora, ovisno o ulozi i odgovornosti optuženih), novčane kazne, kao i oduzimanje nezakonite imovinske koristi.

 

Treba istaći da u optužnicama u predmetima sa SKY i ANOM aplikacijama, osim elemenata međunarodnog kriminala, neovlaštenog prometa opojnih droga i pranja novca, često ima elemenata korupcije i koruptivnih krivičnih djela, naročito kada se radi o krivičnim djelima primanja dara, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja od strane ovlaštenih službenih osoba koje su obuhvaćene optužnicom.

 

Korištenje dokaza iz kriptovanih aplikacija SKY i ANOM pomaže Tužilaštvu BiH u rasvjetljavanju najtežih oblika kriminala u BiH.  Na ovaj način dobijeni su važni tragovi koji su poslužili za dalje procesuiranje osumnjičenih.

 

Tužilaštvo BiH u radu na ovim predmetima ima dobru saradnju sa partnerskim institucijama i agencijama za provođenje zakona u zemljama regiona, kao i u inostranstvu, uključujući i saradnju sa međunarodnom asocijacijom EUROPOL, koji je u dva navrata podržao institucije BiH i istakao važnost saradnje u borbi protiv organiziranog kriminala u BiH i regionu, sa osvrtom i na predmet kodnog naziva “Tokio”, u kojem je lociran, identifikovan i lišen slobode jedan od najtraženijih bjegunaca sa liste EU.

 

Prema evidencijama u predmetima na osnovu optužnica Tužilaštva BiH sa dokazima iz SKY i ANOM aplikacija, u 2023. godini više desetina svjedoka u nekoliko predmeta koji su u fazi glavnog pretresa, dalo je iskaze i svjedočenja u sudnicama u okviru kojih su svjedočili i policijski službenici partnerskih agencija, koji su govorili o procesima dešifrovanja poruka i istraga organiziranih kriminalnih grupa.

 

U 2023. godini,  nakon dugogodišnje istrage, podignuta je i optužnica u jednom od najsloženijih predmeta međunarodnog finansijskog kriminala protiv više fizičkih i pravnih osoba povezanih sa kompanijom farmaceutske djelatnosti, te su u tom predmetu preduzete aktivnosti nakon ugrožavanja sigurnosti postupajuće tužiteljice kako bi se osigurala zaštita postupajućoj tužiteljici i otkrile osobe odgovorne za ugrožavanje sigurnosti.

 

U predmetima za terorizam, u 2023. godini realizovana su izručenja dvojice osumnjičenih sa područja R Turske koji se sumnjiče da su duži vremenski period boravili na stranim ratištima na području Sirije i Iraka, neki od njih duže od decenije, a lišen je slobode i jedan osumnjičeni na području Zenice, koji je pod istragom zbog planiranja terorističkog napada u BiH.

 

U predmetima Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju bitno je istaći i da su u protekloj godini, na osnovu optužnica ovog odjela, izrečene novčane kazne u iznosu od oko 5,3 miliona KM, kao i pravosnažno oduzimanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 4,2 miliona KM.                                          

 

Tužilaštvo BiH, Granična policija BiH i ostale partnerske institucije i agencije za provođenje zakona procesuirali su veliki broj počinilaca krivičnih djela krijumčarenja migranata, kao i organiziranja grupe ljudi radi izvršenja krivičnih djela krijumčarenja migranata. Preduzimane su intenzivne aktivnosti u borbi protiv  trgovine ljudima radi kažnjavanja počinilaca i pružanja pomoći i zaštite žrtvama.

 

Na kraju, bitno je naglasiti da je u 2023. godini potpisan i sporazum o saradnji Tužilaštva BiH i Ureda evropskog javnog tužioca, koji su u Luksemburgu potpisali glavni tužilac Milanko Kajganić i glavna tužiteljica Laura Corduta Kovesi, a također povodom jačanja pravosudne saradnje u zemljama Zapadnog Balkana, grupa od 20 tužilaca EUROJUST-a (Agencija za saradnju u oblasti krivičnog pravosuđa), među kojima tužioci iz regiona, kao i zvaničnici EUROJUST-a iz zemalja EU posjetili su Tužilaštvo BiH. Tužilaštvo je kao domaćin sudjelovalo u nizu sastanaka sa predstavnicima tužilaštava regiona u borbi protiv organiziranog, prekograničnog i međunarodnog kriminala.

 

Nadalje, u skladu s odlukom i Obаvezujućim uputstvom glavnog tužioca, Tužilaštvo BiH je nastavilo sa objavljivanjem redigovanih činjeničnih opisa optužnica na web stranici, u skladu sa Smjernicama VSTV-a BiH, radi realizovanja aktivnosti iz Komunikacijske strategije i jačanja transparentnosti rada institucije.

 

Više informacija o radu i aktivnostima tužilaštva bit će prezentovano u godišnjoj Informaciji o radu koja će, u skladu sa zakonom, uskoro biti upućena nadležnim institucijama, kao i u predviđenu parlamentarnu proceduru.

 

2023. GODINA U BROJKAMA

 

Ukupno podignuto optužnica: 125 predmeta 199 osoba

 

Ukupno 130 prvostepenih presuda u odnosu na 284 osobe

 

Ukupno 128 pravosnažnih presuda u odnosu na 269 osoba

 

Ukupno predložen 81 sporazum o priznanju krivice u odnosu na 159 osoba (Sud BiH prihvatio 74 sporazuma za 149 osoba, za jednu osobu odbijen sporazum, za  9 osoba nije bilo odluke do kraja 2023. godine).

 

Ukupno izrečeno pravosnažnim presudama 401 godina i 4 mjeseca zatvora.

 

- Posebni odjel za ratne zločine - 220 godina zatvora.

- Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju 181 godina zatvora i novčane kazne u iznosu od oko 5,33 miliona KM.

 

Predloženo oduzimanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 13,1 miliona KM, privremeno blokirano raspolaganje imovinom u iznosu od 31,8 miliona KM.

 

Prvostepenim presudama oduzeta imovinske korist od oko 120 000 KM, a pravosnažnim presudama oduzeta imovinska korist u iznosu od oko 4,2 miliona KM.

 

Ostvarena kolektivna norma 120,95%

Ostvarena kolektivna norma – Odjel I PORZ-101,52%

Ostvarena kolektivna norma - Odjel II POOK-146,20%

 

Kvalitet tužilačkih odluka - optužnica 96,96%

Kvalitet tužilačkih odluka - nesprovođenje i obustava istrage 99,34%

 

 


*napomena o načelu presumpcije nevinosti

Poštovani predstavnici medija, molimo vas da prilikom prenošenja vijesti imate u vidu da osobe, na koje se odnose vijesti i informacije iz Tužilaštva BiH, imaju status osumnjičenih ili optuženih osoba. Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti koje definiše da se niko ne može smatrati krivim dok mu se krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.

Štampaj      Pošalji prijatelju

Video

Arhiva

Drugi o nama - PRESS

Arhiva

NOVA ZGRADA TUŽILAŠTVA BIH

SVEČANO OTVARANJE NADOGRAĐENE I ADAPTIRANE ZGRADE TUŽILAŠTVA BIH


Foto galerija

04. 2024.
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
10.04.2024. -  STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU POSJETILI TUŽILAŠTVO BiH
09.04.2024. -  PO NALOGU TUŽILAŠTVA BiH REALIZOVANA AKCIJA U BORBI PROTIV MEĐUNARODNOG VRBOVANJA RADI PROSTITUCIJE NA PODRUČJU BANJALUKE
08.04.2024. - NA PODRUČJU PRIJEDORA PROVODI SE PROCES EKSHUMACIJE POD NADZOROM TUŽILAŠTVA BiH

Kontakt

ADRESA TUŽILAŠTVA BIH
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0)33 483 700 
Fax: +387 (0)33 483 840
info@tuzilastvobih.gov.ba

Ured za informisanje javnosti
Telefon: +387 (0)33 483 751
Fax: +387 (0)33 483 840

RAD SA STRANKAMA