Web stranica Tužilaštva BiH ne podržava Internet Explorer verzije 7 u potpunosti.

Preporučujemo nadogradnju na Internet Explorer, Google Chrome, ili Firefox.

Ako koristite Internet explorer 9 ili više isključite "Compatibility View".

bos  hrv  срп  eng

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV 27 FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

24.07.2013. 15:07
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 18 fizičkih i 9 pravnih osoba zbog carinske prijevare, pranja novca, teških krađa i krivotvorenja isprava.

Tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju podigao je optužnicu protiv sljedećih fizičkih i pravnih osoba:

1.    Vlade Delića (1964),

2.    Perice Neškovića (1966),

3.    Ernada Nukića (1988),

4.    Šekiba Nukića (1965),  

5.    Asima Beganovića (1971), 

6.    Mehmeda Trgovčevića (1950),

7.    Dragana Martića (1958),

8.    Ive Mrkića, po rođenju Pranjić Dragana, koji je promijenio ime u Josić Mijo,

   a sada se zove Ivo Mrkić (1974),

9.     Ljiljane Pranjić (1974),

10.     Božidara Kunderta (1959),

11.     Dušanke Jevtić (1958),

12.     Amalije Tomić (1976),

13.     Merdane Nukić (1968),

14.     Dražena Pejića (1972), 

15.     Suada Kuralića (1964),

16.     Ivice Markovića (1960),

17.     Peje Markovića (1956) 

18.     Bojana Tomića (1983),

19.     pravne osobe „GRAĐAPROMET S&B“ d.o.o. Sočkovac-Petrovo,

20.     pravne osobe „O&R COMPANY“ d.o.o. Brčko,

21.     pravne osobe „DAMA“ d.o.o. Živinice,

22.     pravne osobe „D.M. Lujza“ d.o.o. Čapljina,

23.     pravne osobe „KAN VEST KOMPANI“ d.o.o. Doboj,

24.     pravne osobe „CIPROM“ d.o.o. Bijeljina,

25.     pravne osobe „EKO METAL“ d.o.o. Živinice,

26.     pravne osobe „AGROMETAL“ d.o.o. Brčko distrikt BiH i

27.     pravne osobe „KUSMI PROM d.o.o Tuzla.

 

Navedene fizičke osobe se terete da su u periodu od 2006. godine do 2011. godine, kao grupa za organizirani kriminal u smislu člana 250. KZ BiH, sporazumno i planirano djelovale radi izvršenja više krivičnih djela, kao što su carinska prijevara, pranje novca, teška krađa i krivotvorenje isprave. Ovu grupu za organizirani kriminal su Delić Vlado i Mrkić Ivo (Pranjić Dragan) organizirali i njome rukovodili, a ostali optuženi su joj pristupili i u njoj imali određene uloge, u smislu čl. 1. stav 20. KZ BiH.

Osumnjičeni Delić Vlado i Mrkić Ivo (Dragan Pranjić) su, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, planirali i organizirali nabavljanje građevinskih radnih mašina stečenih prevarom ili otuđenjem od pravnih osoba na području SR Njemačke, Republike Italije, Republike Austrije i Kraljevine Belgije, od optuženih Aleksandra Ahmetovića, Milana Jovanovića, Danijela Markovića ili Ernada Nukića, Ivice Markovića, Peje Markovića, Bojana Tomića ili drugih NN osoba. Optuženi Delić Vlado i Mrkić Ivo (Dragan Pranjić) su nakon toga planirali i organizirali transport građevinskih radnih mašina iz pomenutih država na područje Bosne i Hercegovine, planirali i organizirali krivotvorenje isprava, poslove vezane za špediciju i carinjenje građevinskih radnih mašina, organizirali transport građevinskih mašina unutar teritorije Bosne i Hercegovine, kao i smještaj i prodaju istih. Novčanim sredstvima, pribavljenim počinjenim krivičnim djelima, Delić Vlado i Mrkić Ivo (Dragan Pranjić) plaćali su sve troškove osumnjičenim pripadnicima grupe, koji su bili neposredni izvršioci prevara i otuđenja građevinskih radnih mašina u inostranstvu. 

Kako se u optužnici navodi, osumnjičeni su u inostranstvu otuđivali građevinske radne mašine ili su ih unajmljivali od pravnih osoba koje prodaju i iznajmljuju građevinske radne mašine, predstavljajući se lažnim imenima, nakon čega su u elektronskoj formi ili na drugi način primali lažne fakture o kupovini građevinskih radnih mašina. Ove fakture su osumnjičeni Delić Vlado, Mrkić Ivo (Pranjić Dragan) i Pranjić Ljiljana izrađivali uz pomoć Kundert Božidara, da bi ih prepravljali mijenjajući podatke o cijeni, upisujući višestruko niže iznose prodajne cijene građevinskih radnih mašina i unosili nove podatke o uvoznicima građevinskih radnih mašina iz Bosne i Hercegovine. Potom su angažovali i plaćali prevoznike iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Republike Srbije, koji su dovozili pomenute građevinske radne mašine, nakon čega su ih određeni članovi organizirane grupe na pojedinim carinskim ispostavama dočekivali, od njih preuzimali lažne fakture i ostalu dokumentaciju i istu predavali špediterima radi sačinjavanja jedinstvene carinske isprave (JCI). Carinici su na osnovu iskazanog umanjenog iznosa cijene u JCI obračunavali nižu carinsku stopu po kojoj su pomenute građevinske radne mašine i carinjene. Nakon carinjenja, građevinske radne mašine su odvožene do krajnjeg kupca u Bosni i Hercegovini.

Osumnjičeni se terete da su počinili:

-      Vlado Delić - krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prijevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH u vezi sa članom 54. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH i u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) u vezi stava 2. tačka a) KZ FBiH i u vezi sa čl. 286. stav 1. KZ FBiH,

-      Perica Nešković i Dražen Pejić - krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prijevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH u vezi sa čl. 54. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH i u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave 367. stav 1. KZ Brčko distrikta BiH.

-      Ernad Nukić i Šekib Nukić - krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prijevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1 tačka a) i stav 2. tačka a) KZ FBiH, u vezi sa čl. 286. stav 1. KZ FBiH.

-      Asim Beganović i Mehmed Trgovčević - krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prijevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH u vezi sa čl. 54. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) i stav 2. tačka a) KZ FBiH u vezi sa čl. 286. stav 1. KZ FBiH u vezi člana 31. KZ FBiH.

-      Dragan Martić i Merdana Nukić - krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prijevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH u vezi sa čl. 54. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH i u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH.

-      Ivo Mrkić (Pranjić Dragan) - krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prijevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH u vezi sa čl. 54. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelim pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH i u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave iz člana 373. KZ FBiH.

-      Ljiljana Pranjić, Suad Kuralić i Božidar Kundert - krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prijevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH u vezi sa čl. 54. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH i u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH.

-      Dušanka Jevtić i Amalija Tomić - krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prijevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH u vezi sa čl. 54. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH i u vezi sa krivičnim djelom falsifikovanje isprave iz člana 377. stav 1. KZ RS.

-      Ivica Marković, Pejo Marković i Bojan Tomić - krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1 tačka a) i stav 2. tačka a) KZ FBiH u vezi sa čl. 286. stav 1. KZ F BiH u vezi sa čl. 55. KZ FBiH.

Osumnjičene pravne osobe:

  1. „GRAĐAPROMET S&B” d.o.o. Sočkovac-Petrovo,
  2. „O&R COMPANY“ d.o.o.,
  3. „DAMA“ d.o.o. Živinice,
  4.  „LUJZA“ d.o.o. Čapljina,
  5.  „KAN VEST KOMPANI“ d.o.o. Doboj,
  6.  „CIPROM“ d.o.o. Bijeljina,
  7.  „EKO METAL“ d.o.o. Živinice i
  8.  „KUSMI PROM“ d.o.o. Tuzla se terete da su počinile krivična djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prijevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH u vezi sa čl. 54. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH i u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 125. stav 4. KZ BiH, a
  9. pravna osoba „AGROMETAL“ d.o.o. Brčko se tereti da je počinila krivična djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prijevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH u vezi sa članom 54. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH i u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave iz člana 367. stav 1. KZ Brčko distrikta BiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.


*napomena o načelu presumpcije nevinosti

Poštovani predstavnici medija, molimo vas da prilikom prenošenja vijesti imate u vidu da osobe, na koje se odnose vijesti i informacije iz Tužilaštva BiH, imaju status osumnjičenih ili optuženih osoba. Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti koje definiše da se niko ne može smatrati krivim dok mu se krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.

Štampaj      Pošalji prijatelju

Video

Arhiva

Drugi o nama - PRESS

Arhiva

NOVA ZGRADA TUŽILAŠTVA BIH

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJА NOVE ZGRADE ZA SMJEŠTAJ KAPACITETA TUŽILAŠTVA BIH

Foto galerija

12. 2021.
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
01.12.2021. - PRIJEDLOG PRITVORA ZA SVIH 9 OSUMNJIČENIH ZA ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI
01.12.2021. - PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA MEĐUNARODNO KRIJUMČARENJE MIGRANATA
30.11.2021. - PO NALOGU TUŽILAŠTVA BiH VRŠE SE LIŠENJA SLOBODE VIŠE OSOBA OSUMNJIČENIH ZA ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI NA PODRUČJU BOSANSKOG NOVOG/NOVOG GRADA

Kontakt

ADRESA TUŽILAŠTVA BIH
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0)33 707 200
Fax: +387 (0) 33 707 463
info@tuzilastvobih.gov.ba

Ured za informisanje javnosti
Telefon: +387 (0)33 483 751
Fax: +387 (0)33 707 463

RAD SA STRANKAMA