Web stranica Tužilaštva BiH ne podržava Internet Explorer verzije 7 u potpunosti.

Preporučujemo nadogradnju na Internet Explorer, Google Chrome, ili Firefox.

Ako koristite Internet explorer 9 ili više isključite "Compatibility View".

bos  hrv  срп  eng

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Oglasi

Ostali oglasi

Na osnovu Odluke o prodaji službenih motornih vozila, broj A-258/18 od 18.06.2018. godine, a u skladu sa Instrukcijom o načinu i pravilima sprovođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika-institucija BiH, broj : 08-02-2-9207716 od 31.10.2016. godine , Komisja za prodaju službenih motornih vozila putem javnog nadmetanja – licitacijom, Tužilaštva – Tužiteljstva  Bosne i Hercegovine, imenovana Rješenjem o prodaji motornih vozila broj: A – 258/18, od 18.06.2018. godine,  objavljuje

JAVNU LICITACIJU

za prodaju službenih motornih vozila putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

I PREDMET LICITACIJE

Predmet licitacije je prodaja službenih motornih vozila Tužilaštva – Tužiteljstva  Bosne i Hercegovine.

II PODACI O VOZILIMA

BROJ 1. – VOLKSWAGEN – TUAREG V6 3.0 TDI 

1. Vrsta vozila

M1 – Putnički automobil

2. Marka vozila

VOLKSWAGEN

3. Tip vozila

7L

4. Komercijalni opis

TOUAREG

5. Oblik karoslerije

AA-LIMUZINA

6. Broj sjedišta / broj vrata

5

7. Vrsta goriva

Dizel

8. Snaga motora

165 KW

9. Radni obujam motora

2967 cm3

10. Godina proizvodnje

2007

11. Registrovano do -

Nije registrovano

12. Pređeno kilometara

351.258

13. Boja vozila

Siva

14. Broj šasije

WVGZZZ7LZ8D033076

15. Početna vrijednost u KM

12.300

BROJ 2. – VOLKSWAGEN – GOLF IV – KARAVAN 

1. Vrsta vozila

M1 – Putnički automobil

2. Marka vozila

VOLKSWAGEN

3. Tip vozila

1J

4. Komercijalni opis

GOLF

5. Oblik karoslerije

AC-KARAVAN

6. Broj sjedišta / broj vrata

5

7. Vrsta goriva

Dizel

8. Snaga motora

74 KW

9. Radni obujam motora

1896 cm3

10. Godina proizvodnje

2002

11. Registrovano do -

Nije registrovano

12. Pređeno kilometara

208.120 km

13. Boja vozila

Plava

14. Broj šasije

WVWZZZ1JZ3D014844

15. Početna vrijednost u KM

2.400

BROJ 3.  – VOLKSWAGEN – GOLF IV – KARAVAN 

1. Vrsta vozila

M1 – Putnički automobil

2. Marka vozila

VOLKSWAGEN

3. Tip vozila

1J

4. Komercijalni opis

GOLF

5. Oblik karoslerije

AC-KARAVAN

6. Broj sjedišta / broj vrata

5

7. Vrsta goriva

Dizel

8. Snaga motora

74 KW

9. Radni obujam motora

1896 cm3

10. Godina proizvodnje

2002

11. Registrovano do -

Nije registrovano

12. Pređeno kilometara

208.658 km

13. Boja vozila

Plava

14. Broj šasije

WVWZZZ1JZ3D014836

15. Početna vrijednost u KM

2.480

III  PRAVO UČEŠĆA I NAČIN PRODAJE

1.     Pravo učešća u postupku javne licitacije sistemom pismenog javnog nadmetanja imaju sva pravna i fizička lica (osim zaposlenih u Tužilaštvu – Tužiteljstvu BiH kao i članovi  njihove uže porodice), koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za motorno vozilo koje je predmet kupovine i izvrše uplatu depozita u visini :

-       9% početne cijene za motorno vozilo broj 1. što je  u relativnom iznosu 1.107,00 KM;

-       6% početne cijene za motorno vozilo broj 2. što je  u relativnom iznosu    144,00 KM;

-       6% početne cijene za motorno vozilo broj 3. što je  u relativnom iznosu    148,80 KM;

2.     Depozit se uplaćuje na blagajni Tužilašva – Tužiteljtva BiH, Kraljice Jelene 88, Sarajevo, od 25.06.-29.06.2018. godine u periodu od 11:00 – 14:00 sati. Dokazi o izvršenoj uplati depozita sastavni su dio ponude.

3.      Prodaja vozila se vrši metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda. Vozilo se prodaje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne reklamacije i prigovore/žalbe po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

4.     Vozila se mogu pogledati na parkingu Kompleksa pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo od 25.06.-29.06.2018. godine u periodu od 11:00 do 14:00 sati, nakon prethodne najave na e_mail: djordje.blagojevic@tuzilastvobih.gov.ba.

IV DOSTAVLJANJE I SADRŽAJ PONUDA

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA – JAVNI OGLAS ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA BROJ ___„ poštom ili neposredno na protokol Tužilaštva – Tužiteljstva BiH, ulica Kraljice Jelene broj 88, 71000 Sarajevo. Krajnji rok za predaju ponuda je 02.07.2018. godine do 11:00 sati, uključujući i sve ponude upućene putem pošte, a pristigle do naznačenog datuma i vremena.

2. Sve ponude pristigle poslije navedenog roka, bez obzira kad su poslane, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

3. Prodaja vozila će se izvršiti i ako se dostavi samo jedna odgovarajuća ponuda.

4. Ponuda treba da sadrži:

         a) popunjen obrazac za cijenu ponude za fizičko/pravno lice sa pratećom dokumentacijom navedenom na obrascu za cijenu ponude,

         b) izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (sud/notar/općina) da ponuđač nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnom postupku.

         c)     dokaz o uplaćenom depozitu.

Ukoliko ponuđač ne dostavi bilo koji od traženih dokumenata ili ukoliko ponuda ne sadrži sve podatke, ili su isti nedovoljni za procjenu i analizu ponude, ista će biti odbačena kao nepotpuna.

V JAVNO NADMETANJE

1. Javno otvaranje ponuda će se održati u prisustvu zainteresiranih ponuđača (fizičkih lica ili ovlaštenih predstavnika pravnih lica) 02.07.2018. godine u sjedištu Tužilaštva – Tužiteljstva BiH, ulica Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo u 11:30 sati.

2. Javnom otvaranju može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica/ponuđača, ili fizičko lice/ponuđač, uz prezentaciju ovlaštenja i identifikacionog dokumenta. Prije otvaranja dostavljenih ponuda, javno se saopštavaju pravila javnog nadmetanja.

3. Nakon otvaranja blagovremeno pristiglih ponuda, javno se saopštavaju ponuđene cijene te utvrđuje lista ponuđača, počevši od ponuđača sa najvišom ponuđenom cijenom.

4. Ako se prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom, koja je ujedno i najviša cijena – predstavnici ponuđača će biti pozvani da eventualno izvrše povećanje cijene javnim nadmetanjem. Najmanje povećanje ponuđene cijene može biti po 100,00 KM. Ukoliko ponuđači nisu prisutni ili ne žele povećati cijenu javnim nadmetanjem, pobjednikom javnog nadmetanja će biti proglašen ponuđač koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja Tužilaštva – Tužiteljstva BiH.

VI OBAVEZE KUPCA

1. Ponuđač, odnosno kupac je dužan uplatiti puni iznos za kupljeno vozilo u roku od sedam dana od dana stupanja kupoprodajnog ugovora na snagu i istom će biti vraćen uplaćeni depozit po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.

2. Ponuđač, odnosno kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, sa naznakom svrha uplate „Kupovina službenog vozila Tužilaštva –Tužiteljstva BiH“, na jedan od sljedećih depozitnih računa JRT Trezora BiH:

- Unicredit Bank d.d. Mostar broj računa: 3380002210018390

- Unicredit Bank d.d. Banja Luka broj računa: 5517902220404858

- Nova Banka a.d. Banja Luka broj računa :5556000031201417

Polja koja se odnose na uplatu sredstava moraju biti popunjena na slijedeći način:

Polje: broj poreznog obveznika – treba da sadrži jedinstveni matični broj građana, ukoliko uplatu vrši fizičko lice ili trinaestocifreni identifikacijski broj pravne osobe, ukoliko uplatu vrši pravno lice;

Polje: Vrsta uplate – za svako polje mora biti „0“;

Polje : Vrsta prihoda – 811114;

Polje: Opština – treba da sadrži šifru opštine prebivlišta/sjedišta uplatioca;

Polje: Poreski period- treba da odgovara datumu uplate;

Polje: Budžetska organizacija – 0108999;

Polje: Poziv na broj- 0000000000;

3.Ukoliko izabrani kupac ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili ukoliko nakon zaključenog ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit mu se neće vratiti, Tužilaštvo –Tužiteljstvo BiH će dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

4. Iznos  položen na ime depozita, ponuđačima koji nisu izabrani, vratiće se isti dan iz blagajne Tužilaštva –Tužiteljstva BiH.

5.Kupac je dužan preuzeti kupljeno vozilo najkasnije pet dana od dana uplate kupoprodajne cijene.

6. Kupac snosi sve troškove vezane za prenos vlasništva, transporta, preregistracije, osiguranja i slično.

 

Napomena: Obrazac za cijenu ponude, izjava o sukobu interesa za pravna lica i izjava o sukobu interesa za fizička lica se preuzima sa web stranice Tužilaštva/Tužiteljstva BiH (http://www.tuzilastvobih.gov.ba/).     

Broj: A-258/18                                                             Komisija za prodaju službenih motornih vozila

Sarajevo, 20.06.2018. godine       

Ovdje možete preuzeti Obrazac za cijenu ponude i Obrazac izjave o sukobu interesa za pravna I fizička lica                                                                                                           


Štampaj

Video

Arhiva

Drugi o nama - PRESS

Arhiva

IZGRADNJA NOVE ZGRADE TUŽILAŠTVA BIH

Foto galerija

06. 2018.
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
21.06.2018. - PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV DRŽAVLJANINA NJEMAČKE ZBOG KRIJUMČARENJA PLEMENITIH METALA
20.06.2018. - PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV BOŽE MIHAJLOVIĆA
19.06.2018. - DELEGACIJA SUDIJA IZ SR NJEMAČKE POSJETILA TUŽILAŠTVO BiH I SASTALA SE SA V.D. GLAVNOG TUŽIOCA GORDANOM TADIĆ

Kontakt

ADRESA TUŽILAŠTVA BIH
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0)33 707 200
Fax: +387 (0) 33 707 463
info@tuzilastvobih.gov.ba

Ured za informisanje javnosti
Telefon: +387 (0)33 707 201
+387 (0)33 707 480
Fax: +387 (0)33 707 463

RAD SA STRANKAMA