Vijesti

PREDSTAVNICI FRANCUSKOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA (UPRAVA ZA MEĐUNARODNU SIGURNOSNU SARADNJU - DCIS I UREDA ZA BORBU PROTIV NARKOTIKA - OFAST) POSJETILI TUŽILAŠTVO BiH

04.06.2024. 15:49

Predstavnici Tužilaštva BiH, sa tužiocem Džerminom Pašićem, rukovodiocem Odsjeka za organizirani kriminal, sastali su se sa delegacijom francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova (DCIS i OFAST) koja je došla u BiH u sklopu studije o borbi protiv međunarodne trgovine drogom u jugoistočnoj Evropi, a koju je predvodio francuski generalni policijski komesar Patrick Laberche.

 

PREDSTAVNICI FRANCUSKOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA (UPRAVA ZA MEĐUNARODNU SIGURNOSNU SARADNJU - DCIS I UREDA ZA BORBU PROTIV NARKOTIKA - OFAST) POSJETILI TUŽILAŠTVO BiH

OFAST je institucija koja djeluje na području Francuske a osnovana je i postala operativna 2020. godine radi jačanja kapaciteta u borbi protiv krijumčarenja opojnih droga.

Na sastanku je razgovarano o radu i aktivnostima institucija Bosne i Hercegovine i R Francuske u borbi protiv međunarodnog krijumčarenja opojnih droga, saradnji agencija i institucija za provođenje zakona dviju zemalja, kao i saradnji u procesuiranju predmeta sa dokazima iz SKY i Anom aplikacija jer su institucije R Francuske među glavnim partnerima agencija za provođenja zakona u BiH u ovoj oblasti.

Predstavnici Tužilaštva BiH upoznali su kolege iz Francuske da je tužilaštvo u proteklih nekoliko godina podiglo optužnice protiv više desetina osoba za krivično djelo neovlaštenog prometa opojnim drogama, među kojima je veći broj predmeta koji su se odnosili upravo na međunarodno krijumčarenje narkotika u velikim količinama, kao i da se u okviru predmeta sa dokazima iz SKY i Anom aplikacija veliki dio do sada podignutih optužnica odnosi upravo na krivična djela organizovanog kriminala i pranja novca koja su povezana sa međunarodnim krijumčarenjem opojnih droga.

Sastanku je prisustvovao i policijski attaché R Francuske u BiH Philippe Ganglof.

Na sastanku je dogovoreno da će se dobra i efikasna saradnja Tužilaštva BiH i partnerskih institucija i agencija nastaviti i u budućnosti.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba