Vijesti

TUŽILAŠTVO BiH POZDRAVLJA DO SADA NAJVEĆU IZREČENU KAZNU U PREDMETU ZA KORUPCIJU

28.11.2023. 15:26

Nakon pravosnažne presude Suda BiH u predmetu Boris Kordić i dr. kojom su nekadašnji uposlenici Službe za poslove sa strancima (SPS) BiH osuđeni na kazne zatvora u ukupnom trajanju od 21 godine (12,5 i 8,5 godina), kao i oduzimanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od 60 000 KM, Tužilaštvo BiH ističe da se samo pooštrenom kaznenom politikom pravosudne institucije i agencije za provođenje zakona mogu uspješno boriti protiv korupcije, te postići generalnu prevenciju na smanjenju ovih pojava u Bosni i Hercegovini, naročito kada se radi o predmetima u kojima su optuženi zvaničnici najviših institucija vlasti i ovlaštene službene osobe.

 

TUŽILAŠTVO BiH POZDRAVLJA DO SADA NAJVEĆU IZREČENU KAZNU U PREDMETU ZA KORUPCIJU

Kazna u izrečenoj presudi spada u do sada najveće kazne za koruptivna krivična djela izrečene u predmetima u kojima postupa Tužilaštvo BiH i Sud BiH.

 

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba