Vijesti

SASTANAK TUŽILACA ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL IZ ZEMALJA REGIONA ODRŽAN U SARAJEVU

13.10.2023. 09:52

Na sastanku je razgovarano o izazovima u borbi protiv organiziranog, prekograničnog i međunarodnog kriminala, kao i radu na predmetima sa dokazima iz Sky i Anom aplikacija.

 

SASTANAK TUŽILACA ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL IZ ZEMALJA REGIONA ODRŽAN U SARAJEVU

Regionalni sastanak tužilaca održan je u Tužilaštvu BiH uz podršku Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, a sudjelovali su tužioci sa nivoa države, entiteta i Brčko distrikta iz Bosne i Hercegovine,  kao i tužioci iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Slovenije, uz sudjelovanje međunarodnih eksperata u borbi protiv organiziranog kriminala.

 

Sastanak su otvorili glavni tužilac Milanko Kajganić i britanski ambasador u BiH, NJ.E. Julian Reilly, koji su istakli važnost borbe protiv organiziranog kriminala, značaj oduzimanja nezakonite imovinske koristi, kao i potrebu kontinuiranog rada na jačanju vladavine prava za dobrobit svih građana u zemljama regiona.

 

Na dvodnevnom sastanku tužioci su razgovarali o izazovima u radu na predmetima sa dokazima iz Sky i Anom aplikacija, zajedničkoj saradnji u borbi protiv organiziranog i prekograničnog kriminala, kao i mogućnostima organiziranja zajedničkih bilateralnih ili trilateralnih sastanaka, kao alata za zajedničku saradnju u borbi protiv organiziranog kriminala.

 

Praksa u borbi protiv organiziranog kriminala pokazala je da organizirane kriminalne grupe na području Zapadnog Balkana djeluju povezano na području više zemalja, te da ovakvi oblici kriminala zahtijevaju koordiniran odgovor, kao i dobru komunikaciju i saradnju tužilaštava i agencija za provođenje zakona u zemljama regiona.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba