Вијести

ОПТУЖЕНИ ЗБОГ ВИСОКЕ КОРУПЦИЈЕ, НАКОН СПОРАЗУМНОГ ПРИЗНАЊА КРИВИЦЕ, ОСУЂЕНИ НА КАЗНУ ЗАТВОРА, НОВЧАНУ КАЗНУ И ОДУЗИМАЊЕ НЕЗАКОНИТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

29.09.2023. 11:18

Оптужени Рејхан Раковић (1980) и Кенит Чакић (1994) споразумно су признали кривицу, након чега су у Суду БиХ оглашени кривим и осуђени на предложене казне:

 

ОПТУЖЕНИ ЗБОГ ВИСОКЕ КОРУПЦИЈЕ, НАКОН СПОРАЗУМНОГ ПРИЗНАЊА КРИВИЦЕ, ОСУЂЕНИ НА КАЗНУ ЗАТВОРА, НОВЧАНУ КАЗНУ И ОДУЗИМАЊЕ НЕЗАКОНИТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

-     Раковић Рејхан  на главну казну, казну затвора у трајању од четири године. Уз изрицање предложене казне предложена је и изречена мјера безбједности забране вршења дужности полицијског службеника у свим полицијским агенцијама у БиХ у трајању од пет година од дана правноснажности одлуке. На основу чланова 110. и 111. Кривичног закона БиХ од оптуженог се одузима противправно стечена имовинска корист прибављена кривичним дјелом у различитим валутама у укупном износу од око 100.000 КМ, као и мјера безбједности одузимања предмета употријебљених за извршење кривичног дјела;

 

-     Кенит Чакић на главну казну, казну затвора у трајању од једне године, као и споредну новчану казну у износу од 1.000 КМ. На основу чланова 110. и 111. Кривичног закона БиХ од оптуженог се одузима противправно стечена имовинска корист прибављена кривичним дјелом у износу од 1600 КМ, као и мјера безбједности одузимања предмета који су употријебљени за извршење кривичног дјела.

 

Оптужени су признали кривицу да су, дјелујући у оквиру групе, незаконито захтијевали и примали новац од кандидата како би у оквиру својих овлаштења погодовали њиховом проласку на конкурсу и запослењу у Граничној полицији БиХ, а за себе прибављали незакониту имовинску корист.

 

Оптужени су признали кривицу за почињено кривично дјело удруживање ради чињења кривичних дјела из члана  249., кривично  дјело примање дара и других облика користи из члана 217. КЗ-а БиХ у вези са чланом 54. истог Закона, а оптужени Чакић и за кривично дјело давање дара и других облика користи из члана 218. КЗ-а БиХ.

 

Потписивањем споразумног признања оптужени су се одрекли права на суђење и права на жалбу на пресуду коју им је на основу споразума изрекао Суд БиХ.

 

Након прихватања споразума предмет против свих оптужених правоснажно је окончан без даљег провођења судског поступка.

 


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba