Vijesti

U OKVIRU REALIZACIJE AKTIVNOSTI U PROCESU PRIBLIŽAVANJA EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽANA SPECIJALISTIČKA OBUKA IZ OBLASTI FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

08.09.2023. 13:42

Specijalistička edukacija iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, a koja obuhvata sisteme procjene rizika, interne finansijske kontrole, te predviđanja i procjena potencijalnih rizika i poteškoća, kao i njihovo prevazilaženje, održana je u Tužilaštvu BiH. 

 

U OKVIRU REALIZACIJE AKTIVNOSTI U PROCESU PRIBLIŽAVANJA EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽANA  SPECIJALISTIČKA OBUKA IZ OBLASTI FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Oblast finansijskog upravljanja i kontrole segment je koji je preciziran dokumentima u procesu približavanja Bosne i Hercegovine evropskim integracijama, kao i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.  

 

Specijalističku edukaciju, kojoj su prisustvovali članovi Radne grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu iz Tužilaštva BiH, održala je gđa Abida Ćatić iz Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH. 

 

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole bazira se na definisanju internih procedura, procjeni  upravljanju rizika poslovanja i njihovom smanjenju, a radi predviđanja potencijalnih poteškoća i rizika koji se mogu pojaviti u radu institucije, kao i smanjenja navedenih rizika, osiguranja neometanog rada i poslovanja, kao i uspostavi mehanizama za prevazilaženje poteškoća koje se pojave u praksi.  

 

Tužilaštvo BiH aktivno je u procesima poboljšanja kvalitete upravljanja i ispunjavanja obaveza koji stoje pred institucijama Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.  

 

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba