Vijesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08.06.2023. 16:16

Iznošenje bilo kakvih neosnovanih i proizvoljnih optužbi prema tužiocima nije u skladu sa sudijskom etikom te sudija Perić, ukoliko ima saznanja o bilo kakvim nezakonitim postupanjima tužilaca, ista može prijaviti Uredu disciplinskog tužioca.

 
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Takođe smatramo neprimjerenim istupanje sudije koje se referira na još uvijek aktuelne predmete koji nisu pravosnažno okončani.

 

Odbacujemo bilo kakve neosnovane optužbe na rad tužilaca, a svako ko ima saznanja o nezakonitom postupanju može to prijaviti UDT-u, kao i nadležnim institucijama.

 

Na ovaj način se ne može graditi povjerenje javnosti u vladavinu prava i smatramo da Ured disciplinskog tužioca može cijeniti pravilnost postupanja svih nosilaca tužilačkih i sudijskih funkcija u Bosni i Hercegovini. 

 

U Tužilaštvu BiH zaprimljena je anonimna prijava koja se odnosi na određena postupanja sudije Perića, te je podnesak putem TCMS sistema dat u rad tužiocu koji će provjeriti osnovanost navoda iz prijave. 

 

Tužilaštvo BiH svakodnevno na ovaj način zaprima barem nekoliko prijava koje su potpisane ili anonimne i sa svim se postupa jednako, jer bi bilo nezakonito oglušiti se na podneske kojima se prijavljuju nezakonita postupanja, a takođe svi podnosioci moraju znati da lažno prijavljivanje predstavlja krivično djelo.

 

 

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba