Vijesti

GLAVNI TUŽILAC, MILANKO KAJGANIĆ, SUDJELOVAO NA KONFERENCIJI EUROJUST-a POVODOM JAČANJA PRAVOSUDNE SARADNJE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

17.05.2023. 12:03

Konferencija Eurojust-a održana je u Den Haagu, Nizozemska, a odnosi se na jačanje saradnje pravosuđa u borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma.

 
GLAVNI TUŽILAC, MILANKO KAJGANIĆ, SUDJELOVAO NA KONFERENCIJI EUROJUST-a POVODOM JAČANJA PRAVOSUDNE SARADNJE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

U okviru projekta, agencija Eurojust ponudit će važne alate i instrumente za prekograničnu pravosudnu saradnju EU-a, kao što su znanje i sredstva za uspostavljanje zajedničkih istražnih timova, tužiocima i sudijama širom zemalja Zapadnog Balkana.

U okviru aktivnosti vršit će se identifikovanje zajedničkih slučajeva čijem bi rješavanju pogodovala unaprijeđena koordinacija. Za rješavanje tih odabranih slučajeva, agencija Eurojust pružat će podršku i stručno savjetovanje radi omogućavanja provođenja koordiniranih istovremenih istraga / procesuiranja i uspostavljanja zajedničkih istražnih timova (JIT).

Tužilaštvo BiH zainteresirano je za jačanje regionalne i međunarodne saradnje jer postupa u većem broju predmeta u kojima se realizira međuinstitucionalna saradnja sa partnerskim institucijama susjednih zemalja i područja Zapadnog Balkana.

Konferenciji su prisustvovale delegacije zemalja Zapadnog Balkana, partneri, predstavnici Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Generalne direkcije za pravosuđe i zaštitu potrošača  te predstavnici švedskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije.

 

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba