Vijesti

GLAVNI TUŽILAC MILANKO KAJGANIĆ SASTAO SE SA KOORDINATOROM GLOBALNE ANTI-KORUPCIJE VLADE SAD-a

09.03.2023. 08:11

U Tužilaštvu BiH održan je sastanak na kojem se glavni tužilac Milanko Kajganić, sa svojim saradnicima, sastao sa koordinatorom Globalne anti-korupcije Vlade SAD-a, g. Richardom Nephewom i njegovim zamjenikom g. Brendanom Boundijem.

 

 

 

 

 

GLAVNI TUŽILAC MILANKO KAJGANIĆ SASTAO SE SA KOORDINATOROM GLOBALNE ANTI-KORUPCIJE VLADE SAD-a

Sastanku su također prisustvovali i predstavnici Odjela za međunarodnu borbu protiv narkotika i jačanje vladavine prava, pri Ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini.

 

 

Teme sastanka odnosile su se na napore i aktivnosti Tužilaštva BiH i agencija za provođenje zakona u borbi protiv korupcije, kao i međunarodnu saradnju u borbi protiv korupcije i teških krivičnih djela.

 

 

Glavni tužilac Kajganić upoznao je zvaničnike sa radom Odsjeka za borbu protiv korupcije u Tužilaštvu BiH, kao i naporima i aktivnostima tužilaštva u borbi protiv visoke korupcije, koje se kontinuirano provode u saradnji sa partnerskim institucijama i agencijama za provođenje zakona, te se zahvalio predstavnicima SAD-a na pomoći i podršci u radu kako u predmetima borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, predmetima sa dokazima iz Sky i Anom aplikacija, tako i u svim drugim predmetima u kojima se realizuje saradnja putem međunarodne pravne pomoći sa partnerskim institucijama i agencijama u Sjedinjenim Američkim Državama.

 

 

Zvaničnici iz SAD-a, kao i predstavnici INL pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu, istakli su oprijedijeljenost za nastavak pružanja podrške i pomoći Tužilaštvu BiH i partnerskim institucijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini.

 

 

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba