Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV 5 LICA ZBOG NEDOZVOLJENOG PROMETA AKCIZNIH PROIZVODA U KOLIČINI OD OKO 24 000 KUTIJA CIGARETA

31.01.2023. 11:09

Tužilac Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

 

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV 5 LICA ZBOG NEDOZVOLJENOG PROMETA AKCIZNIH PROIZVODA U KOLIČINI OD OKO 24 000 KUTIJA CIGARETA

- Vuković Ranka, rođenog 1969. godine u Foči, državljanina BiH

 

- Vuković Vedrana, rođenog 1981. godine u Foči, državljanina BiH

 

- Pejović Slavomira, rođenog 1974. godine u Foči, državljanina BiH

 

- Mijović Nedeljka, rođenog 1975. godine u Foči, državljanina BiH

 

- Šarenac Nedeljka, rođenog 1970. godine u Visokom, državljanina BiH

 

 

Optuženi se terete da su, nakon što su prethodno optuženi Šarenac Nedeljko i Vuković Ranko nabavili veliku količinu cigareta koje nisu bile obilježene akciznim markicama, niti sa plaćenim porezom i dažbinama u skladu sa važećim zakonima BiH, zajedno sa ostalim optuženima učestvovali u prevozu cigareta radi dalje prodaje, a sa ciljem ostvarivanja nezakonite imovinske koristi.

 

 

U optužnici se navodi da su optuženi cigarete u količinama od 2500 kutija pa do 9850 kutija cigareta, u više navrata, u ukupnoj količini od 23850 kutija cigareta, tržišne vrijednosti veće od 100 000 KM, sa ciljem dalje prodaje transportovali na području BiH, u čemu su otkriveni i spriječeni od strane Granične policije BiH i drugih nadležnih agencija za provođenje zakona.

 

 

Optuženi se terete da su nezakonito stavljali u promet proizvode koji nisu obilježeni kontrolnim i poreznim markicama na način propisan poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, čime su počinili krivično djelo-nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 210a. Krivičnog zakona BiH.

 

 

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH koji je istu potvrdio.

 

Redigovana optužnica

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba