Vijesti

OPTUŽENI ZA AUTO-KRIMINAL, NAKON SPORAZUMNOG PRIZNANJA, OSUĐEN NA KAZNU ZATVORA, NOVČANU KAZNU I ODUZIMANJE NEZAKONITE IMOVINSKE KORISTI

30.01.2023. 15:23

Optuženi  Goran Nižić  zv. “Arafat“, rođen 1978. godine u Ljubuškom, sporazumno je priznao krivicu, nakon čega je u Sudu BiH osuđen na glavnu kaznu, kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i jednog (1) mjeseca, kao i sporednu, novčanu kaznu u iznosu od 20.000 KM. Od optuženog se također oduzima iznos od 20.000 KM na ime protivpravno stečene imovinske koristi.

 

OPTUŽENI ZA AUTO-KRIMINAL, NAKON SPORAZUMNOG PRIZNANJA, OSUĐEN NA KAZNU ZATVORA, NOVČANU KAZNU I ODUZIMANJE NEZAKONITE IMOVINSKE KORISTI

Oglašen je krivim za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250., u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209., u vezi sa članom 54. KZ-a BiH, te u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. istog Zakona.

 

 

Radi se o predmetu Tužilaštva BiH u procesuiranju organizovane kriminalne grupe koja je vršila krađu, krijumčarenje i prodaju uglavnom skupocjenih motornih vozila, koja su ukradena na području Kantona Sarajevo, Istočnog Sarajeva i drugih krajeva BiH.  

 

 

Navedeni optuženi je oglašen krivim što je, kao pripadnik grupe za organizovani kriminal, imovinu za koju je znao da je pribavljena počinjenjem krivičnog djela teška krađa držao, raspolagao njom, vršio njen prenos i na drugi način prikrivao njenu prirodu, izvor, kretanje i vlasništvo, a takva imovinska korist je pribavljena počinjenjem ovog krivičnog djela na teritoriji oba entiteta, te preko carinske linije prenosio robu veće vrijednosti i bavio se prenošenjem robe preko carinske linije izbjegavajući mjere carinske kontrole.

 

Predložena kazna u skladu je sa ulogom i odgovornošću optuženog u okviru organizovane grupe koja je činila krivična djela.

 

Sporazum o priznanju krivice proslijeđen je Sudu BiH, koji je sporazum prihvatio.

 

 

 

 

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba