Vijesti

GLAVNI TUŽILAC SASTAO SE SA SPECIJALNOM IZVJESTITELJICOM UJEDINJENIH NARODA

20.01.2023. 14:29

Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Milanko Kajganić, sa svojim saradnicima, sastao se i razgovarao sa specijalnom izvjestiteljicom UN-a za promociju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u borbi protiv terorizma, Fionnualom Ní Aoláin, i njenim saradnicima.

 

 

GLAVNI TUŽILAC SASTAO SE SA SPECIJALNOM IZVJESTITELJICOM  UJEDINJENIH NARODA

Glavni tužilac Kajganić na sastanku je predstavio rad i rezultate Tužilaštva BiH u predmetima koji se odnose na krivična djela povezana sa terorizmom i esktremizmom, kao i radom Udarne grupe za borbu protiv terorizma, na čijem je čelu glavni tužilac, a također i sa aktivnostima koje institucije u BiH provode u cilju deradikalizacije i smanjenja ekstremizma i procesa resocijalizacije u ovoj oblasti.

 

 

S obzirom da Tužilaštvo BiH ostvaruje značajnu saradnju sa partnerskim institucijama i agencijama u zemljama regiona, EU i svijeta u otklanjanju opasnosti od terorizma, glavni tužilac je upoznao specijalnu izvjestiteljicu sa aktivnostima koje se provode sa ciljem smanjenja opasnosti od ekstremizma i terorizma.

 

 

Specijalna izvjestiteljica Fionnuala Ní Aoláin također se interesovala za zajedničke aktivnosti agencija za provođenje zakona sa institucijama zakonodavne i izvršne vlasti u sprečavanju opasnosti od terorizma i aktivnostima u procesu deradikalizacije i reintegracije povratnika iz zona ratnih sukoba.

 

 

Institucije u Bosni i Hercegovini imaju Strategiju u borbi protiv terorizma 2022-2026. u kojoj su predviđene različite aktivnosti u ovoj oblasti sa ciljem smanjenja opasnosti od terorizma, kao i borbe protiv terorizma, nasilnog ekstremizma i govora mržnje.

 

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba