Vijesti

POTVRĐENA OPTUŽNICA ZA VISOKU KORUPCIJU

13.01.2023. 15:54

Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu dana 28.12.2022. godine,  kojom su obuhvaćeni optuženi:

 

POTVRĐENA OPTUŽNICA ZA VISOKU KORUPCIJU

- MATE ŽARIĆ, rođen 1956. godine u općini Jablanica, državljanin BiH i Republike Hrvatske,

 

- MILA BULE,  rođena 1955. godine u Ljubuškom, državljanka BiH,

 

- ALEKSANDAR ŠUKALO zv. “Saša”, rođen 1975. godine u Gradišci, državljanin BiH,

 

- ZORAN MANOJLOVIĆ, rođen 1955. godine u Mrkonjić Gradu, državljanin BiH, i

 

- DRAGO MALEŠEVIĆ, rođen 1959. godine u Banja Luci, državljanin BiH.

 

 

Optuženi se terete da su u periodu od 08.04.2015. do 22.08.2018. godine, postupajući kao odgovorna lica u institucijama BiH, iskorištavanjem svog službenog položaja, ne izvršiviši svoje službene dužnosti, pribavili drugom imovinsku korist a nanijeli štetu pravnom licu “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja  Luka u iznosu od 454.957,95 KM.

 

 

Prema navodima optužnice, optuženi Mate Žarić tereti se da je u svojstvu generalnog direktora “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka dana 08.04.2015. godine, kao naručioca radova, zaključio ugovor sa  pravnim licem kao izvršiocem radova, a koji predmet je imao nabavku izgradnje trafostanice TS 110/20 KV Šipovo sa ugradnjom opreme u vrijednosti od 5.323.008,44 KM u roku od osamnaest /18/ mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa. 

 

 

Nakon što je isplaćen avans pravnom licu u iznosu od 532.300,84 KM, ugovorne obaveze od strane izvođača nisu okončane u roku definisanom u navedenom ugovoru, prekoračivši na taj način rok za izvršenje radova u ukupnom iznosu od 77 dana.

 

 

Optuženi su propustili da postupe u skladu sa ugovorom na osnovu kojeg  je izvođač u obavezi naručiocu “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka platiti ugovorenu kaznu u visini od 0,3% od ukupne vrijednosti od ugovorenih poslova bez PDV-a za svaki kalendarski dan prekoračenja roka za izvršenje ugovora.

 

 

Usljed ovakvog propusta učinjenog od strane optuženih da se obračuna i izvrši naplata zateznih kamata nastala je šteta po kompaniju „Elektroprijenos-Elektroprenos BiH“ a.d. Banja Luka, kompaniju koja je nadležna za distribuciju električne energije na nivou cijele BiH, a drugom pribavljena imovinska korist.

 

 

U pogledu uloge u izvršenju krivičnog djela, optuženi se terete u svojstvu: Drago Malešević, rukovodioca Službe za komercijalne poslove  Operativnog područja Banja Luka “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Zoran Manojlović u svojstvu uposlenika i rukovodioca projekta Operativnog područja Banja Luka “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Mila Bule u svojstvu izvršnog direktora za finansije i člana uprave “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, te Mate Žarić u svojstvu generalnog direktora “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja  Luka.

 

 

Optužnica je potvrđena od strane Suda BiH.

 

Redigovana optužnica

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba