Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA KRIVIČNO DJELO GENOCIDA

24.11.2022. 13:34

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Jasikovac Miomira, rođenog 1968. godine u Zvorniku, nastanjen u Novom Sadu, državljanin R Srbije.

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA KRIVIČNO DJELO GENOCIDA

Optuženi se tereti da je, u svojstvu komandanta čete Vojne policije Zvorničke brigade VRS, sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu tako što je u periodu od 13.7. do 15.7.1995. godine, zajedno sa pripadnicima Vojne policije kojima je bio nadređeni, odlazio na lokacije gdje je bio zatvoren veliki broj muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti sa područja Srebrenice, gdje su pripadnici Vojne policije sudjelovali u zatvaranju, transportu i strijeljanjima i ubistvima žrtava.

U optužnici se navodi da su optuženi, kao i njemu podređeni pripadnici Vojne policije, sudjelovali u zatvaranju, transportu na mjesta strijeljanja, kao i ubistvima zatvorenika na lokalitetima u blizini škole u Orahovcu gdje je strijeljano više od 800 žrtava, brani u Petkovcima gdje je strijeljano više od 700 žrtava i lokaciji šljunkare u Kozluku, gdje je strijeljano više od 800 žrtava.

Navode optužbe tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 83 javna svjedoka, 16 svjedoka uz mjere zaštite, među kojima i svjedoci koji su dali iskaz u postupcima u MKSJ/MRMKS-u, iskazima više stručnih vještaka, među kojima su i međunarodni eksperti koji su sudjelovali u otkrivanju masovnih grobnica, dokumentima i materijalima dobijenim u saradnji sa MKSJ/MRMKS-om, te prilaganjem više od 250 materijalnih dokaza.  

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo - genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

Redigovana optužnica


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba