Vijesti

ULOŽENA ŽALBA NA OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU RAMIĆ AGANU (1962)

22.07.2022. 14:45

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine, nakon zaprimanja pisanog otpravka presude, uložio je žalbu na prvostepenu presudu Suda BiH kojom je optuženi Agan Ramić oslobođen optužbi za ratni zločin počinjen nad žrvama srpske nacionalnosti na području Konjica.

ULOŽENA ŽALBA NA OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU RAMIĆ AGANU (1962)

Žalba je uložena zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, kao i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja u prvostepenoj presudi.

Uloženom žalbom od Apelacionog vijeća Suda BiH traži se da se žalba uvaži i ukine prvostepena oslobađajuća presuda.

Optuženi Ramić Agan tereti se da je u svojstvu pripadnika Opštinskog štaba TO Konjic Armije R BiH, u maju 1992. godine, počinio zlostavljanje civila srpske nacionalnosti na području Konjica.

Žalba je upućena Apelacionom odjelu Suda BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba