Vijesti

V.D. GLAVNOG TUŽIOCA SASTAO SE SA VISOKIM KOMESAROM UN-a ZA LJUDSKA PRAVA

22.06.2022. 15:56

U Tužilaštvu BiH održan je sastanak v.d. glavnog tužioca Milanka Kajganića sa visokim komesarom UN-a za ljudska prava, gđom Michelle Bachelet, njenim saradnicima i zvaničnicima Misije UN-a u Bosni i Hercegovini.

V.D. GLAVNOG TUŽIOCA SASTAO SE SA VISOKIM KOMESAROM UN-a ZA LJUDSKA PRAVA

S obzirom da je fokus posjete visoke zvaničnice UN-a promocija zaštite ljudskih prava, centralne teme sastanka odnosile su se na rad Tužilaštva Bosne i Hercegovine u procesu jačanja vladavine prava i zaštite ljudskih prava žrtava i oštećenih osoba, kao i svih građana Bosne i Hercegovine.

V.d. glavnog tužioca upoznao je gđu Bachelet sa aktivnostima tužilaštva u svim oblastima rada institucije koje uključuju i predmete zaštite ravnopravnosti spolova, procesuiranje krivičnih djela povezanih sa govorom mržnje, zaštitu migrantske populacije u predmetima ilegalnih migracija, kao i zaštitu žrtava, svjedoka i oštećenih u svim predmetima u kojima postupa Tužilaštvo BiH.

Nadalje, Tužilaštvo BiH zakonom je nadležno za krivična djela koja se vezuju za izborni proces u BiH, pa je v.d. glavnog tužioca upoznao zvaničnike UN-a sa naporima koji se preduzimaju na zaštiti integriteta, zakonitosti i sigurnosti predstojećeg izbornog procesa u Bosni i Hercegovini koji predstoji za nekoliko mjeseci.

Zajednički zaključak sastanka je da je zaštita ljudskih prava vrlo bitan segment rada pravosudnih institucija, kao i procesa očuvanja demokratskih standarda u Bosni i Hercegovini.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba