Vijesti

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN SASTANAK V.D. GLAVNOG TUŽIOCA MILANKA KAJGANIĆA SA V.D. POMOĆNIKА MINISTRA FINANSIJA SAD-a PAULOM AHERNOM I VISOKIM ZVANIČNICIMA SJEDINJENIH DRŽAVA

17.12.2021. 15:50

V.d. glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Milanko Kajganić, zajedno sa svojom zamjenicom Dianom Kajmaković, sastao se sa delegacijom visokih zvaničnika administracije Sjedinjenih Američkih Država u oblasti borbe protiv terorizma, finansiranja terorizma, pranja novca i finansijskog kriminala. 

 

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN SASTANAK V.D. GLAVNOG TUŽIOCA MILANKA KAJGANIĆA SA V.D. POMOĆNIKА MINISTRA FINANSIJA SAD-a PAULOM AHERNOM I VISOKIM ZVANIČNICIMA SJEDINJENIH DRŽAVA

Na sastanku je razgovarano o nastavku uspješne saradnje između Tužilaštva BiH i partnerskih institucija SAD-a u borbi protiv terorizma i finansijskog kriminala, kao i obavezama koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom u pogledu izvještaja MONEYVAL-a, kako bi se osigurao ostanak Bosne i Hercegovine izvan “sive liste” navedene institucije koja vrši procjenu mjera u pojedinim zemljama u borbi protiv  pranja novca i finansiranja terorizma.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba