Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZBOG ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI POČINJENOG NA PODRUČJU VIŠEGRADA

09.12.2021. 13:30

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZBOG ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI POČINJENOG NA PODRUČJU VIŠEGRADA

- ĐURIČIĆ MILOMIRA, zvanog ”Đure”, rođenog 1952. godine u mjestu Pozderčićima, općina Višegrad, državljanina Bosne i Hercegovine, i

- SPASOJEVIĆ VUKADINA, zvanog ”Mićo” i ”Era”, rođenog 1953. godine u mjestu Rodić Brdo, općina Višegrad, državljanina Bosne i Hercegovine.

Optuženi se terete da su u periodu od maja mjeseca 1992. godine do kraja septembra mjeseca 1993. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva sa područja općine Višegrad, Đuričić Milomir u svojstvu upravnika logora Uzamnica u Višegradu i Spasojević Vukadin u svojstvu razvodnika straže u logoru, kao pripadnici Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, vršili progon civilnog bošnjačkog stanovništva sa područja općine Višegrad na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi.

Prema navodima optužnice, optuženi su u više navrata preduzimali radnje nezakonitog zatvaranja, mučenja, zlostavljanja i drugih nečovječnih djela koja su preduzimana prema zatvorenim civilima, uključujući silovanje i seksualno zlostavljanje žrtava na izrazito ponižavajuće načine, kao i držanje zatvorenika u izuzetno nehumanim uslovima, što je na žrtve ostavilo trajne fizičke i duševne posljedice. Optuženi Spasojević Vukadin tereti se i kao naredbodavac zlostavljanja žrtava.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. KZ-a BiH.

Navode optužnice tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 19 svjedoka, od čega 4 svjedoka sa dodijeljenim mjerama zaštite te prilaganjem više desetina materijalnih dokaza.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba