Vijesti

MILANKO KAJGANIĆ IMENOVAN ZA V.D. GLAVNOG TUŽIOCA TUŽILAŠTVA BiH

21.10.2021. 09:45

V.d. glavnog tužioca, Milanko Kajganić, član je kolektiva Tužilaštva BiH od 2014. godine i obavljao je dužnosti tužioca i rukovodioca u Posebnom odjelu za ratne zločine. Za zamjenika glavnog tužioca imenovan je 16.10.2019. godine.

MILANKO KAJGANIĆ IMENOVAN ZA V.D. GLAVNOG TUŽIOCA TUŽILAŠTVA BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH, na sjednici od 20.10. imenovalo je zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Milanka Kajganića, za vršioca dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Tužilac Kajganić u Tužilaštvu BiH radi od 2014. godine na dužnostima tužioca, zamjenika glavnog tužioca i rukovodioca Posebnog odjela za ratne zločine.

Biografija v.d. glavnog tužioca:

Milanko Kajganić je rođen u Doboju 16.11.1975. godine. Srednju školu unutrašnjih poslova je završio u Banjaluci 1994. godine, a 1998. godine je diplomirao na Višoj školi unutrašnjih poslova u Banjaluci.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2005. godine, a pravosudni ispit je položio 2008. godine.

U periodu od 16.06.1994. godine do 31.12.2006. godine je radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na raznim poslovima, od policajca, komandira voda, inspektora u Odjeljenju za suzbijanje proizvodnje i prometa opojnih droga i na kraju inspektora za unutrašnju kontrolu.

Od 01.01.2007. godine do 15.03.2014. godine je bio zaposlen u Specijalnom tužilaštvu u Banjaluci.

Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je dana 06.03.2014. godine imenovan na poziciju tužioca u Tužilaštvu BiH, koju je počeo obavljati 15.03.2014. godine.

Konsultant je organizacije OSCE-a iz oblasti krivičnog prava te je kao edukator učestvovao na više seminara organizovanih ili podržanih od strane Misije OSCE-a u BiH, Ministarstva pravde BiH i Udruženja sudija FBiH za sudije, tužioce, advokate i policijske službenike u BiH. Član je pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za proces pregovaranja Sporazuma o saradnji između EUROJUST-a i BiH te govori engleski jezik.

https://vstv.pravosudje.ba/vstvfo/B/141/article/106703

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba