Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA GORDANA TADIĆ I ZVANIČNICI POSEBNOG ODJELA ZA RATNE ZLOČINE SASTALI SU SE SA PREDSTAVNICIMA TUŽILAŠTVA PRI MRMKS-u

23.09.2021. 10:03

Centralne teme sastanka odnosile su se na saradnju partnerskih tužilaštava u krivičnom procesuiranju predmeta ratnih zločina u kojima je ostvarena saradnja i pomoć od strane Tužilaštva pri MRMKS-u.

GLAVNA TUŽITELJICA GORDANA TADIĆ I ZVANIČNICI POSEBNOG ODJELA ZA RATNE ZLOČINE SASTALI SU SE SA PREDSTAVNICIMA TUŽILAŠTVA PRI MRMKS-u

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, zajedno sa zamjenicom glavnog tužioca Dianom Kajmaković i rukovoditeljicom Odsjeka u Posebnom odjelu za ratne zločine Sanjom Jukić i tužiocem Ibrom Bulićem, sastala se sa delegacijom Tužilaštva pri MRMKS-u, u kojoj su bili g. Aleksandar Kontić, g. Zbignew Wojdyla i gđica Abeer Hassan.

Na sastanku je razgovarano o saradnji i komunikaciji koju imaju dvije institucije u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, te zajedničkim aktivnostima i naporima u procesuiranju predmeta, kao i saradnji i podršci koje Tužilaštvo pri MRMKS-u pruža Tužilaštvu BiH u pogledu razmjene dokaza i dokumentacije, procesu traženja nestalih osoba, regionalne saradnje i drugim bitnim pitanjima u kojima se ostvaruje međusobna saradnja.

Zvaničnici Tužilaštva BiH upoznali su kolege iz MRMKS-a sa aktivnostima i radom na predmetima koje provodi Posebni odjel za ratne zločine, kao i planom aktivnosti i rezultata do kraja 2021. godine.

Saradnja i podrška Tužilaštva pri MRMKS-u tužilaštvima u regionu ključna je za uspostavu vladavine prava i kažnjavanje ratnih zločina, te će se saradnja intenzivno nastaviti i u narednom periodu.

 

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba