Вијести

ОДРЖАН КОЛЕГИЈ СВИХ ТУЖИЛАЦА ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

13.09.2021. 18:39

Главна тужитељка Тужилаштва БиХ Гордана Тадић, због поштовања епидемиолошких мјера, одржала је одвојене колегије Посебног одјела за ратне злочине и Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију, на којима је разговарано о реорганизацији унутрашње организације тужилаштва, као и оствареним резултатима и плановима активности до краја 2021. године.

ОДРЖАН КОЛЕГИЈ СВИХ ТУЖИЛАЦА ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Теме колегија односиле су се на реорганизацију тужилачких одјела, у складу са Правилником о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Тужилаштва БиХ и интерним правилницима Посебног одјела за ратне злочине и Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију.

Током 2021. године извршене су значајне измјене унутрашње организације, којима је Одјел III Тужилаштва БиХ интегрисан у Посебни одјел за организовани криминал, привредни криминал и корупцију, те је формиран посебан Одсјек за борбу против трговине људима и илегалних миграција, што ће допринијети бољем раду и резултатима Тужилаштва БиХ у будућности.

Истакнуто је да се упркос потешкоћама и ограничењима проузрокованим пандемијом Covid 19, до краја 2021. године очекује остварење планираних активности, како би се и ова година окончала са што бољим радним резултатима.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba