Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA ODRŽALA UVODNO IZLAGANJE NA OBUCI PROJEKTA EU4JUSTICE O BORBI PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

17.06.2021. 16:35

Na obuci se diskutiralo o jačanju kapaciteta u radu na istragama u predmetima sa elementima cyber kriminala u kaznenim djelima iz nadležnosti Tužiteljstva BiH, sa posebnim osvrtom na oduzimanje kriptovaluta.

GLAVNA TUŽITELJICA ODRŽALA UVODNO IZLAGANJE NA OBUCI PROJEKTA EU4JUSTICE O BORBI PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

Glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH, Gordana Tadić, zajedno sa zamjenicom glavnog tužitelja Dianom Kajmaković, sudjelovala je putem video-konferencije na obuci u organizaciji projekta EU4JUSTICE, uz sudjelovanje međunarodnih eksperata iz Republike Francuske, na kojoj je razgovarano o radu tužiteljskih institucija, agencija za provedbu zakona, kao i pravosudnih institucija, na predmetima koji sadrže elemente cyber kriminala, sa posebnim osvrtom na načine oduzimanja kriptovaluta u kaznenim istragama.​

Na obuci je razgovarano o naporima koje institucije poduzimaju kako bi jačale i osposobile svoje kapacitete za procesuiranje visokotehnološkog kriminala, s obzirom da ova vrsta kaznenih djela često ima međunarodne i prekogranične elemente, pa je potrebna i međunarodna suradnja u njihovom procesuiranju.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, u više predmeta iz svoje nadležnosti, procesuiralo je kaznena djela čije izvršenje je počinjeno zlouporabom visokih tehnologija sa elementima cyber kriminala, kako u oblasti borbe protiv terorizma, tako i u predmetima organiziranog i financijskog kriminala, a realizirano je i nekoliko međunarodnih operacija u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, među kojima je i predmet u kojem je nedavno podignuta optužnica, a odnosi se na istragu kaznenih djela u kojima su korištene kriptovalute.

Također, iskazana je potreba za daljnjom obukom i specijalističkim edukacijama u ovoj oblasti.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba