Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA ODRŽALA UVODNO IZLAGANJE NA OBUCI PROJEKTA EU4JUSTICE O BORBI PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

17.06.2021. 16:35

Na obuci se diskutovalo o jačanju kapaciteta u radu na istragama u predmetima sa elementima cyber kriminala u krivičnim djelima iz nadležnosti Tužilaštva BiH, sa posebnim osvrtom na oduzimanje kriptovaluta.

GLAVNA TUŽITELJICA ODRŽALA UVODNO IZLAGANJE NA OBUCI PROJEKTA EU4JUSTICE O BORBI PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, zajedno sa zamjenicom glavnog tužioca Dianom Kajmaković, sudjelovala je putem video-konferencije na obuci u organizaciji projekta EU4JUSTICE, uz sudjelovanje međunarodnih eksperata iz Republike Francuske, na kojoj je razgovarano o radu tužilačkih institucija, agencija za provođenje zakona, kao i pravosudnih institucija, na predmetima koji sadrže elemente cyber kriminala, sa posebnim osvrtom na načine oduzimanja kriptovaluta u krivičnim istragama.​

Na obuci je razgovarano o naporima koje institucije preduzimaju kako bi jačale i osposobile svoje kapacitete za procesuiranje visokotehnološkog kriminala, s obzirom da ova vrsta krivičnih djela često ima međunarodne i prekogranične elemente, pa je potrebna i međunarodna saradnja u njihovom procesuiranju.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, u više predmeta iz svoje nadležnosti, procesuiralo je krivična djela čije izvršenje je počinjeno zloupotrebom visokih tehnologija sa elementima cyber kriminala, kako u oblasti borbe protiv terorizma, tako i u predmetima organizovanog i finansijskog kriminala, a realizovano je i nekoliko međunarodnih operacija u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, među kojima je i predmet u kojem je nedavno podignuta optužnica, a odnosi se na istragu krivičnih djela u kojima su korištene kriptovalute.

Također, iskazana je potreba za daljom obukom i specijalističkim edukacijama u ovoj oblasti.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba