Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA GORDANA TADIĆ SUDJELUJE NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI – SUZBIJANJE TRANSNACIONALNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALA, KOJA SE ODRŽAVA U TURSKOJ

11.06.2021. 12:03

Na konferenciji, na kojoj sudjeluju pravosudni dužnosnici više zemalja, glavna tužiteljica je predstavila rad i aktivnosti Tužiteljstva BiH u međunarodnim operacijama i borbi protiv transnacionalnog kriminala.

GLAVNA TUŽITELJICA GORDANA TADIĆ SUDJELUJE NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI – SUZBIJANJE TRANSNACIONALNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALA, KOJA SE ODRŽAVA U TURSKOJ

Međunarodna konferencija održava se u organizaciji Glavnog tužiteljstva pri Vrhovnom apelacionom sudu Republike Turske, u okviru predsjedavanja Republike Turske procesom suradnje u jugoistočnoj Europi, na kojoj nazoči izaslanstvo Bosne i Hercegovine u kojoj, uz glavnu tužiteljicu, sudjeluje i rukovoditelj Odsjeka za borbu protiv terorizma Ćazim Hasanspahić. 

Na konferenciji su najviši dužnosnici tužiteljstava i pravosudnih institucija u zemljama jugoistočne Europe prezentirali rad i rezultate u borbi protiv prekograničnog i međunarodnog kriminala, a konferenciju je otvorio Bekir Sahin, glavni tužitelj Tužiteljstva pri Vrhovnom apelacionom sudu Republike Turske. 

Glavna tužiteljica Tadić održala je izlaganje i prezentaciju u okviru sesije - Efikasna saradnja u borbi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, a govorila je o radu i naporima Tužiteljstva BiH u borbi protiv prekograničnog kriminala, sa akcentom na međunarodne operacije u kojima je sudjelovalo Tužiteljstvo BiH, a odnosile su se na borbu protiv transnacionalnog kriminala u oblasti borbe protiv terorizma, neovlaštenog prometa opojnih droga, trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, krijumčarenja oružja i eksploziva, međunarodnog financijskog kriminala, kao i drugim predmetima sa ostvarenom međunarodnom suradnjom.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uključeno je u aktivnosti koje se odnose na jačanje kapaciteta za vladavinu prava i međunarodnu suradnju u borbi protiv prekograničnog kriminala, s obzirom na postojanje više predmeta u kojima je ostvarena suradnja sa partnerskim institucijama u zemljama jugoistočne Europe.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba