Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA SUDJELOVALA NA SASTANKU PROJEKTA CEPOL-a PARTNERSTVO U BORBI PROTIV KRIMINALITETA I TERORIZMA

25.03.2021. 12:43

Projekat se realizuje u okviru institucija EU, a usmjeren je na jačanje kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma.

GLAVNA TUŽITELJICA SUDJELOVALA NA SASTANKU PROJEKTA CEPOL-a PARTNERSTVO U BORBI PROTIV KRIMINALITETA I TERORIZMA

Glavna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Gordana Tadić, sa zamjenicom glavnog tužioca Ozrenkom Nešković i saradnicima, sudjelovala je na sastanku povodom predstavljanja projekta-Partnerstvo protiv kriminaliteta i terorizma, koji je pokrenula Agencija EU za obuke službenika organa za provođenje zakona (CEPOL) uz partnerstvo Ureda Evropske policije – EUROPOL.

Na sastanku putem video-konferencije sudjelovali su zvaničnici institucija i agencija za provođenje zakona iz Bosne i Hercegovine, kao i međunarodni eksperti iz Evropske unije.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta nadležnih institucija u zemljama Zapadnog Balkana u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma, uključujući i prevenciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma, kroz jačanje saradnje unutar institucija regiona, kao i Evropske unije.

Predstavnici CEPOL-a i EUROPOL-a predstavili su trogodišnji projekat u kojem će međunarodni eksperti, zajedno sa zvaničnicima institucija u BiH i regionu, raditi na analizi i procjeni kapaciteta i potreba institucija i agencija za provođenje zakona u zemljama Zapadnog Balkana, te pružati podršku kroz edukacije o modalitetima i rješenjima za efikasno realizovanje zajedničke saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma.

Glavna tužiteljica iskazala je podršku ovom projektu koji će svakako biti koristan, budući da Tužilaštvo BiH već aktivno sudjeluje u operacijama zajedno sa partnerskim institucijama iz zemalja regiona i Evropske unije, u borbi protiv prekograničnog i međunarodnog kriminala.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba