Vijesti

TUŽILAŠTVO BiH PREUZELO ISTRAGU O UBISTVIMA I RANJAVANJU PRIPADNIKA OS BiH

19.11.2015. 13:22

TUŽILAŠTVO BiH ĆE ZAJEDNO SA PARTNERSKIM POLICIJSKIM I SIGURNOSNIM AGENCIJAMA ULOŽITI MAKSIMALNE NAPORE NA POTPUNOM RASVJETLJAVANJU OVOG KRIVIČNOG DJELA

TUŽILAŠTVO BiH PREUZELO ISTRAGU O UBISTVIMA I RANJAVANJU PRIPADNIKA OS BiH

Tužilac Tužilaštva BiH je, zajedno sa kolegom iz KT Sarajevo, proveo sinoć više od 8 sati na terenu i koordinirao istražne aktivnosti koje su provodili pripadnici policijskih i sigurnosnih agencija.

Tužilaštvo BiH intenzivno nastavlja istražne aktivnosti zajedno sa svim policijskim i sigurnosnim agencijama, sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog krivičnog djela i njegovog počinioca.

U ovim aktivnostima bit će nam potrebna maksimalna saradnja i angažman svih policijskih agencija, te partnerskih agencija u BiH i inostranstvu ukoliko bude potrebno.

Napad i ubistvo vojnika OS BiH kvalifikovano je kao djelo terorizma, a daljom istragom bit će utvrđene sve okolnosti vezane za počinioca ovog krivičnog djela, njegove eventualne pomagače, kao i motiv.

Ovim putem još jednom apelujemo na institucije vlasti i VSTV BiH da se provede imenovanje tužilaca u Odsjek za terorizam, koje očekujemo i zbog čega urgiramo već nekoliko mjeseci, jer sadašnji kapaciteti u kojima su samo dva tužioca angažovana u istragama ovih krivičnih djela, nisu dovoljna za efikasan rad u borbi protiv terorizma.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba