Vijesti

OPTUŽENA AMALIJA TOMIĆ (1976) SPORAZUMNO PRIZNALA KRIVICU

17.03.2015. 15:20

Optužena za počinjeno krivično djelo organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca i u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave sporazumno je priznala krivicu.

OPTUŽENA AMALIJA TOMIĆ (1976) SPORAZUMNO PRIZNALA KRIVICU

Optužena Amalija Tomić, rođena 23.10.1976. godine u Tuzli, nastanjena u Tuzli, direktor i odgovorno lice pravnog lica „CIPROM“ d.o.o. Bijeljina, ranije osuđivana, zaključila je sporazum o priznanju krivice sa tužiocem Tužilaštva BiH.

U skladu sa sporazumom, tužilac i optužena su saglasni da Sud BiH optuženoj za počinjeno krivično djelo izrekne kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, te kaznu prestanka pravnog lica, odnosno pravnom zastupniku pravnog lica „Ciprom“ d.o.o. Bijeljina, Tomić Amaliji nalaže se pokretanje postupka likvidacije.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice optužena je u svoje ime, te kao pravni zastupnik u ime pravnog lica, u potpunosti priznala izvršenje krivičnog djela organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca i u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave, za koje je tereti optužnica Tužilaštva BiH od 18.07.2013. godine.

Tužilaštvo BiH predlaže oduzimanje predmeta koji su bili upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za učinjenje krivičnog djela.

Potpisivanjem sporazuma optužena se obavezala na svjedočenje u postupku protiv ostalih optuženih u ovom predmetu.

Optužena sklapanjem sporazuma potvrđuje da izjavu o priznanju krivice, odnosno da je kao pravni zastupnik izjavu o odgovornosti pravnog lica „CIPROM“ d.o.o. Bijeljina dala dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem.

Sklapanjem sporazuma optužena se odriče prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na kaznu koju joj na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba