Vijesti

GLAVNI TUŽITELJ GORAN SALIHOVIĆ SASTAO SE SA ŠEFOM MISIJE OESS-a U BiH

30.10.2014. 14:48

NA SASTANKU DATA PODRŠKA ŠEFA MISIJE OESS-a TUŽITELJSTVU BiH U BORBI PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I TERORIZMA

 

GLAVNI TUŽITELJ GORAN SALIHOVIĆ SASTAO SE SA ŠEFOM MISIJE OESS-a U BiH

Glavni tužitelj Tužiteljstva BiH, Goran Salihović, sastao se i razgovarao sa šefom Misije OESS-a u BiH, veleposlanikom Jonathanom Mooreom.

Glavni tužitelj je upoznao šefa Misije sa aktivnostima koje Tužiteljstvo BiH provodi i realizira u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma, kao i rezultatima koji su postignuti u podizanju optužnica u predmetima ratnih zločina, te istakao da su rezultati u pogledu optužnica za ratne zločine u ovoj godini najbolji u povijesti Tužiteljstva BiH.

Glavni tužitelj je upoznao veleposlanika Moorea sa aktivnostima i naporima koje Tužiteljstvo BiH vodi u jačanju i razvijanju suradnje tužiteljstava u regiji, kada je riječ o borbi protiv organiziranog prekograničnog kriminala, te predmetima u kojima su kaznena djela vršena na području više država.

Veleposlanik Moore je istakao da je Misija OESS-a istinski partner institucijama Bosne i Hercegovine u procesu uspostave vladavine prava, te da Tužiteljstvo BiH ima potporu Misije u nastavku aktivnosti u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma, kao vrlo važnog segmenta u predstojećem procesu približavanja Bosne i Hercegovine europskim integracijama.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba