Vijesti

TUŽILAŠTVO BiH NE ZAUSTAVLJA NITI MOŽE ZAUSTAVITI PROCES PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA „DITA“. TUŽILAŠTVO BiH ISTRAŽUJE SAMO ELEMENTE KRIVIČNIH DJELA I KRIVIČNE ODGOVORNOSTI I U TOM PROCESU NAS NIKO NEĆE ZAUSTAVITI, BEZ OBZIRA NA PRITISKE VLADE TK

30.10.2014. 10:37

Aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona u privatizaciji preduzeća „Dita“ nisu niti mogu biti zaustavljene od strane Tužilaštva BiH. Tužilaštvo BiH bavi se samo aspektom krivičnog gonjenja počinilaca, ukoliko se utvrde elementi krivičnih djela.

TUŽILAŠTVO BiH NE ZAUSTAVLJA NITI MOŽE ZAUSTAVITI PROCES PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA „DITA“. TUŽILAŠTVO BiH ISTRAŽUJE SAMO ELEMENTE KRIVIČNIH DJELA I KRIVIČNE ODGOVORNOSTI I U TOM PROCESU NAS NIKO NEĆE ZAUSTAVITI, BEZ OBZIRA NA PRITISKE VLADE TK

Rad Tužilaštva BiH nema nikakve veze sa procesom privatizacije, pokretanjem proizvodnje ili međusobnim odnosima i potraživanjima između Vlade TK, dioničara i ostalih osoba uključenih u ovaj proces, niti navedeni proces blokira na bilo koji način.

Nećemo dozvoliti bilo kakve pritiske od bilo koga, pa ni Vlade TK, u procesu istražnih aktivnosti.

Poručujemo radnicima da se Tužilaštvo BiH bavi samo aspektom krivičnog gonjenja i ne možemo niti ćemo na bilo koji način uticati na rad Vlade TK.

Sve pojedince, koji imaju saznanja o kriminalnim aktivnostima u navedenom preduzeću, pozivamo da to prijave Tužilaštvu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba