Vijesti

NAKON AKCIJE PANDORA, TUŽILAŠTVO BiH OHRABRUJE I POZIVA GRAĐANE I PRAVNE SUBJEKTE DA PRIJAVLJUJU NEZAKONITOSTI U RADU CARINSKIH I POREZNIH ORGANA KAO I OSTALIH INSTITUCIJA

23.06.2014. 12:37

Poštovani građani Bosne i Hercegovine,

NAKON AKCIJE PANDORA, TUŽILAŠTVO BiH OHRABRUJE I POZIVA GRAĐANE I PRAVNE SUBJEKTE DA PRIJAVLJUJU NEZAKONITOSTI U RADU CARINSKIH I POREZNIH ORGANA KAO I OSTALIH INSTITUCIJA

U proteklih nekoliko dana, Tužilaštvo BiH zajedno sa policijskim agencijama, provelo je akciju kodnog naziva "Pandora" koja se odnosi na višemilionske zloupotrebe koje su počinili osumnjičeni iz UIO BiH, zajedno sa više osoba i preduzeća, te na taj način nanijeli veliku štetu budžetu i građanima naše zemlje.

Tužilaštvo BiH je odlučno u borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala i finansijskog kriminala, te pozivamo sve građane da prijavljuju nezakonito ponašanje osoba zaposlenih u carinskim, poreznim i drugim institucijama.

Počinioci i krivična djela mogu se prijaviti putem telefona Tužilaštva BiH 033 707-200 ili putem službenog i zvaničnog e-maila info@tuzilastvobih.gov.ba 

Pozivamo sve građane i pravne subjekte da budu partneri Tužilaštva BiH kao profesionalne i nezavisne institucije u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije kao krivičnih djela koja nanose štetu svim građanima naše zemlje, te da slobodno prijavljuju sve oblike korupcije, daju svjedočenja i sudjeluju u krivičnom gonjenju odgovornih osoba.

Tužilaštvo BiH nastavlja borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije u kojoj nema i neće biti nedodirljivih. Pred zakonom su svi jednaki i svi počinioci krivičnih djela za koja postoje dokazi bit će procesuirani, bez obzira na političku opciju kojoj pripadaju, te trenutni položaj ili funkciju koju obavljaju.

S poštovanjem,

Tužilaštvo BiH


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba