Vijesti

PO NALOGU TUŽILAŠTVA BiH PROVEDENA AKCIJA KODNOG NAZIVA „GOLD“. LIŠENO SLOBODE 10 CARINSKIH SLUŽBENIKA U UIO BiH ZBOG KORUPTIVNIH KRIVIČNIH DJELA

02.06.2014. 15:06

Danas, 02. 06. 2014. godine, u ranim jutarnjim satima, na više lokacija u Sarajevu, Kiseljaku i Palama, po nalogu Tužilaštva BiH, provedena je akcija kodnog naziva „Gold“.

PO NALOGU TUŽILAŠTVA BiH PROVEDENA AKCIJA KODNOG NAZIVA „GOLD“. LIŠENO SLOBODE 10 CARINSKIH SLUŽBENIKA U UIO BiH ZBOG KORUPTIVNIH KRIVIČNIH DJELA

Po nalogu tužioca iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužlaštva BiH, aktivnosti u okviru ove istrage proveli su policijski službenici Granične policije BiH i OSA BiH.

U okviru akcije lišeno je slobode najmanje 15 osoba, od čega 10 carinskih službenika, zaposlenih u Carinskoj ispostavi Aerodroma Sarajevo. Jedan od carinskih službenika je lišen slobode na radnom mjestu, a ostali su lišeni slobode u mjestima svog boravka.

Uporedo sa lišenjima slobode, izvršeni su pretresi na više lokacija. Aktivnosti lišenja slobode i pretresa su provedene na području Sarajeva, Kiseljaka i Pala.

Osobe lišene slobode, između ostalog, osumnjičene su za koruptivna krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, te primanja dara i drugih oblika koristi.

Tužilaštvo BiH je više mjeseci provodilo obimnu istragu u okviru koje su prikupljeni dokazi da su navedeni carinski službenici zloupotrebljavali položaj, primali mito, te za novčanu naknadu omogućavali uvoz stvari i roba čiji je promet pod posebnom procedurom (zlato i sl.), kao i drugih roba koje su u BiH uvožene putem Carinske ispostave na Aerodromu Sarajevo.

Osim carinskih službenika, slobode su lišene i druge osumnjičene osobe koje su sudjelovale u počinjenim krivičnim djelima.

Osobe lišene slobode osumnjičene su da su počinile krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela (član 249. KZ BiH), zloupotreba položaja ili ovlaštenja (član 220. KZ BiH), primanja dara i drugih oblika koristi (član 217. KZ BiH), te krivično djelo krijumčarenja (član 214. KZ BiH).

Tužilaštvo BiH će u ovom predmetu provesti i finansijsku istragu, kako bi se utvrdio iznos nezakonite imovinske koristi, koja je ostvarena počinjenjem ovih krivičnih djela, te će se tražiti oduzimanje nezakonito stečene koristi koju su pribavili ovi državni službenici.

Tužilaštvo BiH, zajedno sa policijskim agencijama i agencijama za provođenje zakona u BiH, nastavlja borbu protiv korupcije, radi uspostavljanja vladavine prava na evropskom putu Bosne i Hercegovine.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba