Вијести

ДВОЈИЦА ОПТУЖЕНИХ ЗА КРИВИЧНО ДЈЕЛО КРИВОТВОРЕЊЕ НОВЦА СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛИ КРИВИЦУ

30.05.2014. 15:00

Двојица оптужених за почињено кривично дјело кривотворење новца из члана 205. став 1. у вези са чланом 54. КЗ-а, све у вези са чланом 29. истог Закона, споразумно су признали кривицу.

ДВОЈИЦА ОПТУЖЕНИХ ЗА КРИВИЧНО ДЈЕЛО КРИВОТВОРЕЊЕ НОВЦА СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛИ КРИВИЦУ

Споразум о признању кривице са тужиоцем из Одјела III Тужилаштва БиХ склопили су оптужени:

-          Еди Курбеговић, рођен 31.08.1993. године у Љубљани, Република Словенија, настањен у Санском Мосту, држављанин БиХ, и

-          Адмир Мулалић, рођен 18.06.1983. године у Цељу, Република Словенија, настањен у Санском Мосту, држављанин БиХ.

Оптужени су, у присуству поступајућег тужиоца и својих адвоката, потписали споразуме којима у потпуности признају извршење кривичног дјела за које их терети оптужница од 29.01.2014. године, која је потврђена од стране судије за претходно саслушање Суда Босне и Херцеговине дана 18.02.2014. године.

Тужилац је сагласан да на основу споразума Суд БиХ утврди и изрекне оптуженима: Едију Курбеговићу казну затвора у трајању од 5 (пет) мјесеци и Мулалић Адмиру условну осуду у трајању од 7 (седам) мјесеци, која се неће извршити ако оптужени у року од 2 (двије) године од дана правоснажности пресуде не почини ново кривично дјело и новчану, као споредну казну, у износу од 3.000,00 КМ.

Оптужени се терете да су дана 10., 15. и 16.06.2013. године, у поподневним и вечерњим часовима, у насељима у Санском Мосту, након што су претходно на њима познат начин прибавили четири фалсификоване новчанице у апоену од 100,00 USD, починили три кривично-правне радње.

Предложене казне су у складу са улогом оптужених у извршењу кривичног дјела за које се терете.

Потписујући споразуме оптужени потврђују да су, након што су упознати са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ, изјаву о признању кривице дали добровољно, свјесно и са разумијевањем, те су упознати да могу сносити трошкове кривичног поступка.

У складу са споразумом, оптужени су се обавезали да ће исплатити оштећенима причињене штете у укупном износу од 582,00 КМ.

Склапањем споразума оптужени се одричу права на суђење, те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју им изрекне Суд БиХ.

Споразуми су прослијеђени Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba