Vijesti

DVOJICA OPTUŽENIH ZA KRIVIČNO DJELO KRIVOTVORENJE NOVCA SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVICU

30.05.2014. 15:00

Dvojica optuženih za počinjeno krivično djelo krivotvorenje novca iz člana 205. stav 1. u vezi sa članom 54. KZ-a, sve u vezi sa članom 29. istog Zakona, sporazumno su priznali krivicu.

DVOJICA OPTUŽENIH ZA KRIVIČNO DJELO KRIVOTVORENJE NOVCA SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVICU

Sporazum o priznanju krivice sa tužiocem iz Odjela III Tužilaštva BiH sklopili su optuženi:

-          Edi Kurbegović, rođen 31.08.1993. godine u Ljubljani, Republika Slovenija, nastanjen u Sanskom Mostu, državljanin BiH, i

-          Admir Mulalić, rođen 18.06.1983. godine u Celju, Republika Slovenija, nastanjen u Sanskom Mostu, državljanin BiH.

Optuženi su, u prisustvu postupajućeg tužioca i svojih advokata, potpisali sporazume kojima u potpunosti priznaju izvršenje krivičnog djela za koje ih tereti optužnica od 29.01.2014. godine, koja je potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje Suda Bosne i Hercegovine dana 18.02.2014. godine.

Tužilac je saglasan da na osnovu sporazuma Sud BiH utvrdi i izrekne optuženima: Ediju Kurbegoviću kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci i Mulalić Admiru uslovnu osudu u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo i novčanu, kao sporednu kaznu, u iznosu od 3.000,00 KM.

Optuženi se terete da su dana 10., 15. i 16.06.2013. godine, u popodnevnim i večernjim satima, u naseljima u Sanskom Mostu, nakon što su prethodno na njima poznat način pribavili četiri krivotvorene novčanice u apoenu od 100,00 USD, počinili tri krivično-pravne radnje.

Predložene kazne su u skladu sa ulogom optuženih u izvršenju krivičnog djela za koje se terete.

Potpisujući sporazume optuženi potvrđuju da su, nakon što su upoznati sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH, izjavu o priznanju krivice dali dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te su upoznati da mogu snositi troškove krivičnog postupka.

U skladu sa sporazumom, optuženi su se obavezali da će isplatiti oštećenima pričinjene štete u ukupnom iznosu od 582,00 KM.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriču prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju im izrekne Sud BiH.

Sporazumi su proslijeđeni Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba