Vijesti

OPTUŽENI ABDIJI SEZAIR (1973) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA KRIJUMČARENJE LJUDI. PREDLOŽENA KAZNA OD 4 GODINE ZATVORA

23.05.2014. 10:06

Prvooptuženi u predmetu Sezair Abdiji i drugi sporazumno je priznao krivicu. 

OPTUŽENI ABDIJI SEZAIR (1973) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA KRIJUMČARENJE LJUDI. PREDLOŽENA KAZNA OD 4 GODINE ZATVORA
Sporazum o priznanju krivice sa tužiocem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH sklopio je optuženi Sezair Abdiji, rođen 18. 05. 1973. godine u Prizrenu u Republici Srbiji gdje je i nastanjen, državljanin Republike Srbije, optužen za produženo krivično djelo organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnih djela trgovine ljudima i krijumčarenje migranata iz čl. 189a. st. 1. KZ BiH, u vezi sa čl. 54. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje ljudi iz čl. 189. st. 1. KZ BiH.

Optuženi se tereti da je na području općinа Bijeljina i Ljubuški, u periodu od 26. 02. 2013. godine do 16. 04. 2013. godine, kao organizator grupe za organizovani kriminal, suprotno Konvenciji UN-a protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i suprotno članu 6. Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnenim, morskim i vazdušnim putem, organizovao i sudjelovao u prevođenju migranata preko državne granice, koji nemaju važeće putne isprave za kretanje i prelazak državne granice.

Tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Sezairu Abdijiu kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine.

Optuženom će vrijeme provedeno u pritvoru biti uračunato u izdržavanje kazne.
Potpisivanjem sporazuma optuženi Sezair Abdiji je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 31. 12. 2013. godine, a koja je u potpunosti potvrđena od sudije za prethodno saslušanje Suda BiH dana 07. 01. 2014. godine.
Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela koje je opisano u optužnici.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice optuženi Sezair Abdiji se obavezao da će svjedočiti o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, odnosno članovima grupe za organizovani kriminal koji su mu poznati, što predstavlja i izmjenu činjeničnog opisa optužnice.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju im, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Tužilaštvo BiH, zajedno sa policijskim agencijama u našoj zemlji i regionu, nastavlja aktivnosti u borbi protiv ilegalnih migracija preko teritorije Bosne i Hercegovine, što je bitan segment u uspostavi vladavine prava i procesu evropskih integracija naše zemlje.
Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba