Vijesti

PROTIV DRAGE NEDIĆA PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA KORUPTIVNO KRIVIČNO DJELO ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ILI OVLAŠTENJA ZBOG POČINJENIH RADNJI KOJE SU U SUPROTNOSTI SA ODREDBAMA PROPISANIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA BiH.

05.05.2014. 15:09

Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, podigao je optužnicu protiv Drage Nedića, rođenog 02. 06. 1962. godine u Gornjoj Slatini, nastanjenog u Banjaluci.

PROTIV DRAGE NEDIĆA PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA KORUPTIVNO KRIVIČNO DJELO ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ILI OVLAŠTENJA ZBOG POČINJENIH RADNJI KOJE SU U SUPROTNOSTI SA ODREDBAMA PROPISANIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA BiH.

Optuženi se tereti da je kao ovlaštena osoba u instituciji Bosne i Hercegovine, u svojstvu direktora Ureda za veterinarstvo BiH, u mjesecu decembru 2009. godine počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Optuženi se tereti da je postupao protivno zakonskoj regulativi koja reguliše procese trošenja javnih sredstava putem javnih nabavki, iako su ga podređeni službenici upozoravali da njegovi postupci nisu u skladu sa zakonskom procedurom.

Javna nabavka informatičke i kompjuterske opreme potrebne za rad Ureda za veterinarstvo BiH, u vrijednosti od oko 408.000 KM realizovana je ignorisanjem primjene otvorenog postupka sa odgovarajućim tenderom, pa je na taj način protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, ograničena mogućnost učešća i drugim zainteresovanim učesnicima u navedenom postupku. Na taj način su teže povrijeđena njihova prava, dok je preduzeću „SK TRADEING“ d.o.o. Sarajevo omogućeno pribavljanje imovinske koristi u iznosu od oko 96.000,00 KM.

Optuženi Drago Nedić se tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optužnica je, zajedno sa obimnim dokaznim materijalom, proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

Tužilaštvo BiH, zajedno sa policijskim agencijama i agencijama za provođenje zakona u BiH, nastavlja borbu protiv koruptivnih krivičnih djela kojima se nanosi šteta budžetu i svim građanima Bosne i Hercegovine.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba