Vijesti

GLAVNI TUŽILAC TUŽILAŠTVA BiH SASTAO SE SA GLAVNOM TUŽITELJICOM ZHK

27.02.2014. 15:02
Glavni tužilac Tužilaštva BiH Goran Salihović je posjetio Široki Brijeg i sastao se sa glavnom tužiteljicom Zapadnohercegovačkog kantona Vesnom Ćavar i predsjednikom Općinskog suda u Širokom Brijegu Franjom Ravlijom.
GLAVNI TUŽILAC TUŽILAŠTVA BiH SASTAO SE SA GLAVNOM TUŽITELJICOM ZHK
Na sastanku je razgovarano o saradnji Tužilaštva BiH i pravosudnih institucija ZHK u borbi protiv svih oblika kriminala za koje su nadležne ove pravosudne institucije. Zaključeno je da se mora jačati saradnja između pravosudnih institucija radi efikasnije borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, što je jedan od prioriteta na kojima insistira Evropska unija. Jačanje kapaciteta pravosuđa za borbu protiv korupcije je jedan od prioriteta u narednom periodu, što predviđa projekat IPA 2 u okviru kojeg će se tražiti zapošljavanje dodatnih tužilaca i sudija za rad na ovoj vrsti predmeta. Jedna o tema sastanka se odnosila i na razmjenu mišljenja o vanrednom pravnom lijeku - zahtjevu za zaštitu zakonitosti, te mogućnosti vraćanja ovog vanrednog pravnog lijeka u važeće zakone. Budući da je u Tužilaštvu BiH u toku izvođenje dokaza u jednom predmetu organiziranog kriminala na području ZHK, u kojem je ostvarena značajna saradnja sa pravosuđem tog kantona, jedna od tema sastanka se odnosila i na saradnju u ovakvim predmetima. Tužilaštvo BiH, na čelu sa glavnim tužiocem, odlučno je u jačanju saradnje i uspostavljanju kontakata sa pravosudnim institucijama u cijeloj Bosni i Hercegovini i regionu radi efikasnije borbe protiv svih vidova kriminala. Stoga će glavni tužilac i u narednom periodu nastaviti aktivnosti jačanja saradnje sa pravosudnim institucijama na svim nivoima.

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba