Vijesti

OPTUŽENI ZA NEDOZVOLJENO KORIŠTENJE AUTORSKIH PRAVA PRIZNAO KRIVICU

06.02.2014. 15:21

Optuženi Irfan Ganović, rođen 17. 07. 1970. godine u Prištini, nastanjen u Sarajevu, državljanin BiH, koji je optužen za krivično djelo nedozvoljeno korištenje autorskih prava iz člana 243. stava 1. KZ-a BiH, sklopio je sporazum o priznanju krivice sa tužiocem Odjela III Tužilaštva BiH.

OPTUŽENI ZA NEDOZVOLJENO KORIŠTENJE AUTORSKIH PRAVA PRIZNAO KRIVICU

U skladu sa sporazumom, tužilac i optuženi su saglasni da Sud BiH izrekne optuženom novčanu kaznu u iznosu od 6.000 KM, kao i da mu se u smislu člana 243. stava 6. KZ-a BiH oduzmu predmeti namijenjeni i upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela ili su nastali krivičnim djelom, tj. fotokopije više autorskih djela, među kojima su udžbenici i stručna literatura.

Optuženi je potpisivanjem sporazuma u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH od 16. 12. 2013. godine.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Optuženi je potvrdio da je upoznat sa sadržajem sporazuma o priznanju krivice. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezuje da će platiti troškove postupka u iznosu i roku koji mu odredi Sud BiH.

Optuženi se ovim sporazumom odriče prava na suđenje i ulaganje žalbe na krivično-pravnu sankciju koju mu odredi Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba