Vijesti

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN JE SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA. DOGOVORENO INTENZIVIRANJE AKTIVNOSTI NA PODIZANJU OPTUŽNICA ZA OVA KRIVIČNA DJELA

22.11.2013. 15:16

U Tužilaštvu BiH održan je sastanak Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije, na kojem je sudjelovao Goran Salihović, glavni tužilac Tužilaštva BiH.

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN JE SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA. DOGOVORENO INTENZIVIRANJE AKTIVNOSTI NA PODIZANJU OPTUŽNICA ZA OVA KRIVIČNA DJELA

Na sastanku je razgovarano o intenziviranju aktivnosti koje bi u narednom periodu trebale rezultirati podizanjem više optužnica za ova krivična djela kako bi se ubrzala dinamika borbe protiv trgovine ljudima, te otkrivanje i procesuiranje osoba koje čine ova krivična djela.

Borba protiv ilegalnih migracija i trgovine ljudima izuzetno je bitan segment u procesu približavanja naše zemlje evropskim integracijama.

Na sastanku u Tužilaštvu BiH analizirani su izvještaji o obavljenim operativnim aktivnostima u predmetima u kojima su angažirani članovi Udarne grupe.

U okviru Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije sudjeluju predstavnici policijskih i tužilačkih institucija sa nivoa države, entiteta i Brčko distrikta BiH, koji na zajedničkim sastancima dogovaraju detaljne aktivnosti i pravce djelovanja u okviru borbe protiv trgovine ljudima, te otkrivanja počinilaca ovih krivičnih djela, kao i prikupljanja dokaza za njihovo efikasno sudsko procesuiranje.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba