Вијести

ОПТУЖЕНА МИРЕЛА РАМДЕДОВИЋ (1975) СПОРАЗУМНО ЈЕ ПРИЗНАЛА КРИВИЦУ

08.11.2013. 14:27

Оптужена Мирела Рамдедовић из Сарајева, споразумно је признала кривицу за учињено продужено кривично дјело царинске преваре из члана 216. става 2. у вези са чл. 54. Кривичног закона БиХ и са тужиоцем Одјела III Тужилаштва БиХ закључила споразум о признању кривице.

Склапањем споразума о признању кривице, оптужена је у потпуности признала извршење кривичног дјела које јој се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 05. 11. 2013. године.

У складу са споразумом, тужилац и одбрана су сагласни да Суд БиХ оптуженој Мирели Рамдедовић изрекне условну осуду, којом ће јој утврдити казну затвора у трајању од осам (8) мјесеци и истовремено одредити да ова казна неће бити извршена ако оптужена у року од двије (2) године не почини ново кривично дјело.

Предложена казна је у складу са улогом оптужене у извршењу кривичног дјела, као и са чињеницом да је оптужена у потпуности уплатила царинске дажбине у износу од 48.435 КМ, које је избјегавала платити при увозу робе и за које ју је теретила оптужница Тужилаштва БиХ.

Овим споразумом оптужена потврђује да је упозната са садржајем споразума о признању кривице. Она истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем, те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који јој, евентуално, одреди Суд БиХ.

Склапањем споразума оптужена се одриче права на суђење, те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју јој, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba