Vijesti

U DOBOJU SE VRŠI EKSHUMACIJA TIJELA ŽRTAVA UBIJENIH CIVILA U PROTEKLOM RATU. PRONAĐENI SU POSMRTNI OSTACI SEDAM OSOBA

03.10.2013. 15:07

U Doboju je počela ekshumacija pod nadzorom istražioca Tužilaštva BiH. Pretpostavlja se da će ova ekshumacija biti završena danas.

Na lokalitetu gradsko groblje „Šušnjari“, u Doboju, u toku je ekshumacija prilikom koje su pronađeni posmrtni ostaci sedam NN osoba, koji su forenzički obrađeni i sa kojih je uzet DNK uzorak. Posmrtni ostaci će ostati pohranjeni na ovom gradskom groblju do dobijanja DNK izvještaja, nakon čega će biti predati porodicama.

DNK nalaz ovih tijela će se raditi u laboratoriji Međunarodnog instituta za nestale osobe (ICMP).

Ekshumaciji prisustvuju predstavnici Instituta za nestale osobe BiH, predstavnici policije Republike Srpske, ljekar sudske medicine i istražilac Tužilaštva BiH.

Ekshumacijom rukovodi istražilac Tužilaštva BiH, koji po instrukcijama tužioca koordinira rad policijskih, forenzičkih i drugih ovlaštenih osoba koje vrše proces ekshumacije.

Tužilaštvo BiH, zajedno sa institucijama koje su uključene u proces traženja nestalih osoba u BiH, nastavlja aktivnosti na procesu ekshumacija i traženja nestalih u svim krajevima BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba