Vijesti

OPTUŽENI EZEDIN DELIBAŠIĆ (1961) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVNJU

02.10.2013. 15:12

Optuženi Ezedin Delibašić sporazumno je priznao krivnju za kazneno djelo porezne utaje iz članka 210. stavka 1. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi Ezedin Delibašić, rođen 08. 02. 1961. godine u Kaknju gdje je i nastanjen, državljanin BiH, sporazumno je priznao krivnju za kazneno djelo za koje se tereti i sa tužiteljem Odjela III Tužiteljstva BiH zaključio sporazum o priznanju krivnje.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivnje, optuženi je u cijelosti priznao izvršenje kaznenog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužiteljstva BiH od 17. 09. 2008. godine.

Sukladno sporazumu, tužitelj i obrana suglasni su da Sud BiH izrekne optuženom Ezedinu Delibašiću uvjetnu osudu, tako što će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i istodobno odrediti da se izrečena kazna neće izvršiti ako u roku od tri (3) godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo, kao i da mu se, u smislu odredbi članaka 110., 60. i 63. Kaznenog zakona BiH oduzmu 43.180,55 KM, kao imovinska korist pribavljena izvršenjem kaznenog djela, koju optuženi treba da vrati u razdoblju od šest (6) mjeseci, a u protivnom će se uvjetna osuda opozvati i izreći izvršenje izrečene kazne.

Predložena kazna sukladna je ulozi optuženog u izvršenju kaznenog djela.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužiteljstva BiH. On istodobno potvrđuje da izjavu o priznanju krivnje daje dragovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora, te se obvezuje da će nadoknaditi troškove kaznenog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na žalbu na presudu koju mu, na temelju sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba