Vijesti

JOSIP JONJIĆ (1968) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

09.07.2013. 15:02

Optuženi Josip Jonjić, rođen 28. 04. 1968. godine u Zenici, gdje je i stalno nastanjen, državljanin BiH, koji je optužen za krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stava 1. KZ-a BiH, sklopio je sporazum o priznanju krivice sa tužiocem Odjela III Tužilaštva BiH.

Tužilac je predložio da Sud BiH optuženog Josipa Jonjića osudi na uslovnu osudu tako što će mu odrediti kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine, koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od dvije (2) godine ne izvrši novo krivično djelo.

Optuženi je potpisivanjem sporazuma u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH od 03. 06. 2013. godine.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Josip Jonjić se tereti da je neutvrđenog datuma, prije 04. 03. 2012. godine, radeći u svojstvu ovlaštene službene osobe, policajca Granične policije BiH, prethodno dogovorio sa trećom osobom sa područja Kosova da, za sumu od 200,00 eura, omogući prelaz preko državne granice između R Crne Gore i Bosne i Hercegovine državljanima R Srbije sa područja Kosova, koji nisu posjedovali važeće vize za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

Ovim sporazumom optuženi je potvrdio da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. Istovremeno je potvrdio da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu i roku koji mu odredi Sud BiH.

Optuženi se u skladu sa ovim sporazumom odriče prava na suđenje i ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju mu odredi Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba