Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV IVANA ŠIMIĆA (1960)

08.05.2013. 15:22

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Ivana Šimića, koji se tereti da je počinio produženo krivično djelo neplaćanje poreza iz člana 211. u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona BiH.

Tužilac Odjela III Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Ivana Šimića, rođenog 24. 08. 1960. godine u općini Slavonski Brod, R Hrvatska, nastanjenog u Grudama, državljanina Bosne i Hercegovine i R Hrvatske.

Šimić se tereti da je kao vlasnik i odgovorna osoba u pravnoj osobi "Pincom" d.o.o. Mostar sa sjedištem u Mostaru, u periodu od 01. 01. 2008. do 10. 12. 2009. godine, postupao suprotno zakonskim odredbama i nije platio porez na dodatu vrijednost koji je prijavio po mjesečnim PDV prijavama za navedeni period.

Prema navodima optužnice, optuženi je na računima otvorenim u tri različite poslovne banke u Mostaru i u blagajni pravne osobe imao dovoljno novčanih sredstava da uplati prijavljeni iznos PDV-a, a koji je suprotno članu 44. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, br. 89/05) uplaćivao dobavljačima za nabavku roba i usluga, otplaćivao kredite, isplaćivao plaće, reprezentaciju, dnevnice, davao pozajmice i vršio druge isplate.

Optuženi Ivan Šimić se tereti da na ovaj način nije platio poreske obaveze u skladu sa poreskim zakonodavstvom BiH u ukupnom iznosu od 388.351,00 KM, oštetivši na taj način budžet BiH za navedeni iznos.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba