Вијести

ОПТУЖЕНА ЕЛВЕДИНА ХИНДИЋ (1961) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛА КРИВИЦУ

18.03.2013. 15:45

Оптужена Елведина Хиндић споразумно је признала кривицу за учињено кривично дјело недозвољен промет акцизних производа из члана 210а. Кривичног закона БиХ.

Оптужена Елведина Хиндић, рођена 01.11.1961. године у Јабланици, гдје је и настањена, држављанка БиХ, споразумно је признала кривицу за кривично дјело за које се терети и са тужиоцем Одсјека III Тужилаштва БиХ закључила споразум о признању кривице.

Склапањем споразума о признању кривице, оптужена је у потпуности признала извршење кривичног дјела које јој се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 04.02.2013. године, а која је потврђена 11.02.2013. године.

У складу са споразумом, тужилац и одбрана сагласни су да Суд БиХ изрекне оптуженој кривичноправну санкцију - условну осуду, казну затвора у трајању од 9 (девет) мјесеци и истовремено одреди да се изречена казна неће извршити ако оптужена у року од 2 (двије) године не учини ново кривично дјело.

У складу са споразумом, у смислу члана 210а. става 2. КЗ-а БиХ, од оптужене ће се одузети акцизни производи наведени у диспозитиву оптужнице.

Оптужницом се Е. Хиндић терети да је незаконито стављала у промет акцизне производе - односно кафу која није обиљежена контролним и пореским маркицама на начин прописан пореским законодавством БиХ.

Предложена казна је у складу са улогом оптужене у извршењу кривичног дјела.

Овим споразумом оптужена потврђује да је упозната са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Она истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који јој, евентуално, одреди Суд БиХ.

Склапањем споразума оптужена се одриче права на суђење, те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју јој, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba