Vijesti

OPTUŽENA ELVEDINA HINDIĆ (1961) SPORAZUMNO PRIZNALA KRIVNJU

18.03.2013. 15:45

Optužena Elvedina Hindić sporazumno je priznala krivnju za počinjeno kazneno djelo nedozvoljen promet trošarinskih proizvoda iz članka 210a. Kaznenog zakona BiH.

Optužena Elvedina Hindić, rođena 01.11.1961. godine u Jablanici, gdje je i nastanjena, državljanka BiH, sporazumno je priznala krivnju za kazneno djelo za koje se tereti i sa tužiteljem Odjela III Tužiteljstva BiH zaključila sporazum o priznanju krivnje.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivnje, optužena je u cijelosti priznala izvršenje kaznenog djela koje joj se stavlja na teret optužnicom Tužiteljstva BiH od 04.02.2013. godine, a koja je potvrđena 11.02.2013. godine.

Sukladno sporazumu, tužitelj i obrana suglasni su da Sud BiH optuženoj izrekne kaznenopravnu sankciju - uvjetnu osudu, kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci i istodobno odredi da se izrečena kazna neće izvršiti ako optužena u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

Sukladno sporazumu, u smislu članka 210a. stavka 2. KZ-a BiH, od optužene će se oduzeti trošarinski proizvodi navedeni u dispozitivu optužnice.

Optužnicom se E. Hindić tereti da je nezakonito stavljala u promet trošarinske proizvode - odnosno kavu koja nije obilježena kontrolnim i poreznim markicama na način propisan poreznim zakonodavstvom BiH.

Predložena kazna sukladna je ulozi optužene u izvršenju kaznenog djela.

Ovim sporazumom optužena potvrđuje da je upoznata sa sadržajem optužnice Tužiteljstva BiH. Ona istodobno potvrđuje da izjavu o priznanju krivnje daje dragovoljno, svjesno i sa razumijevanjem te se obvezuje da će nadoknaditi troškove kaznenog postupka u iznosu koji joj, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optužena se odriče prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na kaznenopravnu sankciju koju joj, na temelju sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba