Vijesti

OPTUŽENA ELVEDINA HINDIĆ (1961) SPORAZUMNO PRIZNALA KRIVICU

18.03.2013. 15:45

Optužena Elvedina Hindić sporazumno je priznala krivicu za počinjeno krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 210a. Krivičnog zakona BiH.

Optužena Elvedina Hindić, rođena 01.11.1961. godine u Jablanici, gdje je i nastanjena, državljanka BiH, sporazumno je priznala krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Odjela III Tužilaštva BiH zaključila sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optužena je u potpunosti priznala izvršenje krivičnog djela koje joj se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 04.02.2013. godine, a koja je potvrđena 11.02.2013. godine.

U skladu sa sporazumom, tužilac i odbrana saglasni su da Sud BiH optuženoj izrekne krivičnopravnu sankciju - uslovnu osudu, kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci i istovremeno odredi da se izrečena kazna neće izvršiti ako optužena u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo krivično djelo.

U skladu sa sporazumom, u smislu člana 210a. stavа 2. KZ-а BiH, od optužene će se oduzeti akcizni proizvodi navedeni u dispozitivu optužnice.

Optužnicom se Е. Hindić tereti da je nezakonito stavljala u promet akcizne proizvode, odnosno kafu koja nije obilježena kontrolnim i poreznim markicama na način propisan poreznim zakonodavstvom BiH.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optužene u izvršenju krivičnog djela.

Ovim sporazumom optužena potvrđuje da je upoznata sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. Ona istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji joj, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optužena se odriče prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju joj, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba