Vijesti

PREDLOŽEN PRIJEDLOG PRITVORA ZA KAHRU VEJZOVIĆA

25.02.2013. 15:11

Tužilac Tužilaštva BiH uputio je prema Sudu BiH prijedlog pritvora za Kahru Vejzovića, osumnjičenog da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. Krivičnog zakona BiH.

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH uputio je prema Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičenog Kahru Vejzovića, rođenog 23.05.1970. godine u Tarevu, opština Kladanj.

Osumnjičeni je, nakon lišenja slobode, predat postupajućem tužiocu koji ga je ispitao u svojstvu osumnjičene osobe, nakon čega je prema Sudu BiH uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od mjesec dana iz razloga opisanih u članu 132. stavu 1. tačke a) Zakona o krivičnom postupku BiH.

Određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom predloženo je zbog opasnosti od bjekstva.

Kahro Vejzović je osumnjičen da je za vijeme rata u BiH, kao pripadnik rezervnog sastava stanice policije Stupari, postupajući suprotno članu 3. stavu 1. tačkama a) i c) i članu 147. IV ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, sam ili zajedno sa drugim pripadnicima SP Stupari, namjerno nanosio snažnu fizičku i duševnu bol i patnju (mučenje), povrede fizičkog integriteta i zdravlja, civilnim osobama srpske nacionalnosti koje su nezakonito zatvorene u zgradama prosvjetnih radnika i starom Mjesnom uredu u Stuparima, opština Kladanj.

Prijedlog za određivanje mjere pritvora upućen je Sudu BiH. 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba